Z programu Pohoda za mestom ožije šesť oddychových miest pre relax a zábavu


Banská Bystrica, 21.3.2012                                                                                   

Z programu Pohoda za mestom získalo šesť najlepších projektov podporu do výšky 6 000 eur a poradenstvo pri plánovaní a realizácii úprav v hodnote 450 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou Heineken Slovensko. Jeho cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí väčších miest, s počtom obyvateľov nad 25 000 a súčasne napomôcť oživeniu vzťahov a záujmov ľudí v ich okolí. Do uzávierky programu prišlo 27 žiadostí v hodnote 154 234 eur.

Finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 € si prerozdelia tieto projekty:

  1. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, na projekt Oddychovo – náučná zóna okolo Zúgova získala 4 800 V rámci aktivít chcú prepojiť mestské a prírodne hodnotné prostredie pri Nových Zámkoch v okolí rieky Nitry turisticky zaujímavými trasami a inštaláciou drobnej infraštruktúry.
  2. Mestská časť Bratislava – Devín získala na svoj projekt Dotvorenie okolia pamätníka Brána Slobody v Devíne 5 200 eur. Predmetom projektu je spevnenie okolia pamätníka, úprava prístupu k vode, inštalácia parkovej architektúry a výsadba zelene.
  3. HydePark 2012 je názov projektu, na ktorý získalo Občianske združenie Triptych z Nitry podporu vo výške 4 800 eur. Plánujú vyčistiť a upraviť zanedbané miesto bývalej nelegálnej skládky na brehu Nitry a dotvoriť ho na miesto stretávania ľudí. Areál bude poskytovať možnosti športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia a zároveň bude aj neformálnou základňou komunitných aktivít.
  1. Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša získalo 5 500 eur na projekt Zelená oáza pri vode. Predmetom projektu je regenerácia atraktívneho priestoru pri vodnom toku Smrečianka na okraji najväčšieho panelákového sídliska v meste. Plánujú v rámci neho vysadiť štruktúrovanú zeleň a osadiť drobnú parkovú architektúru.
  2. Lesopark Jedľoviny – miesto oddychu a pohody je názov projektu na ktorý získalo 4 700 eur mesto Martin. Cieľom projektu je vyčistenie a sprístupnenie areálu Jedľoviny na okraji mesta – prístupovej lokality k rekreačnému centru Martinská Hole. V areáli chcú zriadiť verejné ohniská, drevené posedenia a nainštalovať informačné tabule.
  3. Mesto Banská Bystrica získalo podporu 5 000 eur na realizáciu projektu Sásovská dolina – zelené miesto pre oddych. V spolupráci so Združením selaziánskej mládeže chcú upraviť miesto tradičného oddychu celomestského významu. Na mieste chcú nainštalovať drobnú architektúru, upraviť vodný prvok a zaviesť pravidlá trvaloudržateľného využívania priestoru pomocou informačnej tabule.

Milanova citácia J

„Pri výbere projektov zohrávalo jednu z najdôležitejších úloh to, akú funkciu má plniť priestor, ktorý má byť s pomocou programu Pohoda za mestom upravený. Prednosť mali hlavne tie areály, ktoré už tradične zohrávajú dôležitú, hoci neformálnu, spoločenskú funkciu miesta na stretávanie ľudí. Ďalším dôležitým parametrom bola prístupnosť miesta širokej verejnosti a potenciál spájať ľudí. Spolupráca miestnej komunity a zapojenie dobrovoľníkov do aktivít je ďalším dôležitým kritériom pri rozhodovaní o podpore projektu. No a v neposlednom rade bola hodnotená aj spolupráca miestnej samosprávy, neziskových organizácií a dobrovoľníkov. Po vlaňajšom ročníku s potešením konštatujeme hlavne zlepšenie inštitucionálnej spolupráce na miestnej úrovni, kedy samosprávy a neziskový sektor tvoria efektívne spojenectvá rovnocenných partnerov a prinášajú tak očakávaný synergický efekt.“       

Nová citácia Heineken

„Sme veľmi radi, že môžeme svojou troškou prispieť k oživeniu rekreačných miest na Slovensku a ponúknuť tak ľuďom viac priestoru na dobrý relax a zábavu. Práve zábava s priateľmi k oblasti, v ktorej Heineken Slovensko pôsobí, neodmysliteľne patrí. Veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu s Nadáciu Ekopolis a vybranými realizátormi sa nám náš zámer podarí naplniť,“ hovorí Hana Šimková, manažérka pre korporátne vzťahy spoločnosti Heineken Slovensko.

V podporených lokalitách začali prvé aktivity etapou komunikácie s verejnosťou. Ich cieľom je, informovať návštevníkov upravovaných priestorov a obyvateľov z okolia o zamýšľaných úpravách, aby sa mohli k nim vyjadriť a prípadne došlo ku zmene plánov na základe názorov ľudí. Upravené časti oddychových zón by mali začať slúžiť verejnosti najneskôr na konci októbra 2012.

O podporu v programe Pohoda za mestom sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, a športové kluby. Samosprávy miest, štátna ochrana prírody alebo správcovia zelene a rekreačných objektov mohli  predložiť žiadosť o podporu v partnerstve s miestnou mimovládnou organizáciou. Projekty sa museli týkať častí oddychových a rekreačných priestorov, ktoré sú verejne prístupné.

Program Pohoda za mestom chce umožniť záujemcom skrášliť a vytvoriť pohodové miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času, aby mali kde zájsť  so svojimi priateľmi a rodinami. Cieľom je ponúknuť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvárať priestor pre stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu mestského prostredia a súčasne rešpektovať a zachovať jeho prírodnú hodnotu.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programového manažéra Milana Hronca, 0911 452 457, 048/ 470 10 95, hronec@ekopolis.sk.

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.