Ako sa starať o svoju krajinu, aby bola hodnotným dedičstvom?


V Banskej Bystrici budú odborníci na medzinárodnej konferencii 11.-12. novembra 2010  diskutovať na tému starostlivosti o krajinu.

Banská Bystrica, 8. 11. 2010

Krajina v meste, mesto v krajine, je názov medzinárodnej konferencie, ktorú 11. a 12. novembra 2010 v Banskej Bystrici pripravila pre odborníkov z Európy Nadácia Ekopolis a Slovenská agentúra životného prostredia,  v spolupráci s Úniou miest Slovenska a ďalšími partnermi. Medzinárodná konferencia pre krajiny strednej a východnej Európy je organizovaná pri príležitosti 10. výročia Európskeho dohovoru o krajine (EDoK), ktorý bol 20. októbra 2000 otvorený vo Florencii na podpis.

„Podtitulom konferencie je  Európsky dohovor o krajine ako výzva pre starostlivosť o mestskú a prímestskú krajinu. Ide nám najmä o praktické využitie osvedčených príkladov v praxi, pri vytváraní a úprave mestskej, prímestskej a sídelnej krajiny,“ vysvetlila Lucia Skokanová z Nadácie Ekopolis.

„Jej hlavným cieľom je zosumarizovať desať rokov implementácie EDoK a predstaviť ďalšie vízie dohovoru, v kontexte zvyšovania povedomia mimovládnych organizácií, miestnych a regionálnych samospráv a kľúčových hráčov,“ povedal Martin Lakanda, vedúci odboru Ochrany a tvorby krajiny Slovenskej agentúry životného prostredia.

Na konferencii, okrem odborníkov v oblasti implementácie Európskeho dohovoru o krajine, vystúpia zástupcovia medzinárodných podporných sietí, ako aj zástupcovia neziskovej organizácie Project for Public Spaces, ktorí sa budú venovať téme nových inšpirácií pri tvorbe verejných priestorov pre mestskú krajinu. Z pozvaných hostí spomeňme napr. Steva Davisa a Elenu  Madison z organizácie Project for Public Spaces (USA), ktorí vystúpia na tému verejných priestorov v mestách, ďalej  Gerharda Ermischera (Nemecko), zo siete Civilscape, Clinton Healey (Taliansko) – zástupkyňu siete RECEP – ENELC a Pavlínu Mišíkovú z Ministerstva životného prostredia SR.

Na spoločenskom večeri vystúpi s úvodným príhovorom  p. Martin Kováč, splnomocnenec Vlády SR pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny.

*Ďalší partneri konferencie:

RECEP – ENELC /  medzinárodná sieť lokálnych a regionálnych samospráv na podporu implementácie EDoK. Na Slovensku je jej členom Trnavský samosprávny kraj

CIVILSCAPE/ medzinárodná sieť neziskových organizácií podporujúcich myšlienky EDoK. Na Slovensku sú jej členmi STUŽ a Nadácia Ekopolis.

Konferencia je organizovaná v rámci implementácie EDoK na Slovensku a projektu UrbSpace – zvyšovanie atraktivity a kvality mestského prostredia, ktorý bol podporený z programu Central Europe a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac o EDoK: 

Európsky dohovor o krajine je dohovor Rady Európy zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Na ratifikáciu členským krajinám bol predložený vo Florencii 20. októbra 2000 a vstúpil do platnosti po jeho prijatí desiatimi krajinami 1. marca 2004. Týmto dohovorom členské štáty vytvorili nástroj zameraný na kvalitu a rozmanitosť krajiny Európy, v záujme jej ochrany, manažmentu a plánovania. Podpisom dohovoru potvrdzujú, že krajinu považujú za významnú súčasť európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá prispieva k upevňovaniu európskej identity a podmieňuje vytváranie miestnych kultúr. Slovenská republika ratifikovala Európsky dohovor o krajine v roku 2005.

Program konferencie nájdete na: 

https://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/krajina-v-meste-mesto-v-krajine/program-slov-finalny.pdf

Viac informácií Vám poskytne :

Lucia Skokanová, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0944 555 701, skokanova@ekopolis.sk

Martin Lakanda, Slovenská agentúra životného prostredia, 0915 595 213, martin.lakanda@sazp.sk

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.