5. ročník súťaže PRE VODU má víťazov


Cieľom súťaže PRE VODU je prepájať mladých nadaných ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia pre efektívne a zodpovedné nakladanie s vodami. Súťaž už piaty rok organizuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty mohli začiatkom minulého roka prihlásiť reálne problémové situácie s vodou, z ktorých bolo následne vybratých 10 modelových situácií na riešenie. Vybrať si spomedzi návrhov, či nominovať vlastnú semestrálnu či diplomovú prácu následne mohli mladí odborníci od 18 – 30 rokov ako jednotlivci, ale vítané boli aj súťažné tímy v zložení maximálne šesť členov. Súťaž pripúšťala účasť študentov, absolventov i zamestnancov, ktorí dodržali vekové kritérium.

Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou jednou z prioritných  oblastí, ktorej venujeme osobitnú pozornosť v rámci našej spoločenskej zodpovednosti. Súťaž Pre Vodu predstavuje jedinečný spôsob ako zvyšovať povedomie o zodpovednom nakladaní s vodou a zároveň ponúkať mestám a obciam efektívne a originálne riešenia. V neposlednom rade nám súťaž umožňuje podporovať mladých ľudí s úprimným záujmom o ochranu životného prostredia,“ hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o.

Z celkovo doručených 10 súťažných prác bolo 9 odporučených do finále, pričom sedem z nich bolo riešením modelovej situácie a dve práce boli vlastný súťažný návrh. Finále súťaže PRE VODU pred členmi odbornej poroty sa uskutočnilo online formou 10. decembra 2020.

„Napriek posunom termínov a zmenám kvôli obmedzeniam v súvislosti s covid-19 boli v piatom ročníku súťaže doručené mladými odborníkmi mimoriadne kvalitné a inšpiratívne práce. Týkali sa aktuálnych problémov, napríklad revitalizácie vodných tokov či poľnohospodárskej krajiny, zadržania dažďovej vody v urbanizovanom prostredí a vytvárania prvkov modrej a zelenej infraštruktúry,“  hovorí Martina Paulíková, programová manažérka súťaže PRE VODU z Nadácie Ekopolis.

Po skončení prezentácií porota zhodnotila práce podľa vopred zverejnených kritérií súťaže. Pre hlavného víťaza bola pripravená Cena Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé miesto bolo spojené s odmenou 500 a tretie s 250 €. Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou podľa vlastných potrieb. Odborná porota rozhodla o nasledovnom ocenení prác, ktoré boli oficiálne oznámené verejnosti počas živého vysielania na Facebooku Nadácie Ekopolis:

1.cena – 1000 eur
Martin Manina: Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU

2. cena – 500 eur
Miroslav Čibik: Štylizácia mokraďového spoločenstva – Trenčianske Biskupice

3.cena – dve ocenené práce po 250 eur
Jakub Kypus: Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina
Jakub Pagáč, Alexandra Pagáč Mokrá: Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie

Porota sa rozhodla udeliť aj päť špeciálnych ocenení, každé v sume 150 eur ostatným finalistom súťaže a to z dôvodu vysokej kvality, originality a prínosu všetkých súťažných prác. Všetky práce, ktoré boli počas finále súťaže PRE VODU 2020 prezentované si môžete pozrieť na webovej stránke.

  • Michal Tomlain: Návrh revitalizačných úprav koryta a brehov potoka Drázus v Rožňave
  • Samuel Sekera: Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina
  • Tomáš Kysel: Obnova Lakšárskeho jazera
  • Štefan Jančár, Dominika Ľudviková: Odkrytie koryta potoka Všivák a revitalizácia Sadu SNP v Žiline
  • Andrea Zajacová: Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta

Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. Viac informácií o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk alebo www.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.