Súťaž PRE VODU

Vďaka finančnej podpore Nestlé organizujeme súťaž PRE VODU už 5 rokov.

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí (vo veku do 30 rokov) s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Cieľom súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Vyhlásenie výsledkov súťaže PRE VODU 2020

1.cena – 1000 eur
Martin Manina: Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU

2. cena – 500 eur
Miroslav Čibik: Štylizácia mokraďového spoločenstva – Trenčianske Biskupice

3.cena – dve ocenené práce po 250 eur
Jakub Kypus: Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina
Jakub Pagáč, Alexandra Pagáč Mokrá: Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie

Porota sa rozhodla udeliť aj päť špeciálnych ocenení, každé v sume 150 eur ostatným finalistom súťaže a to z dôvodu vysokej kvality, originality a prínosu všetkých súťažných prác.

Video z online živého vyhlásenia výsledkov 27. januára 2021:


Finále súťaže PRE VODU 2020
10. 12. 2020

Neverejné finále súťaže PRE VODU sa uskutočnilo online 10. decembra 2020. Mladí súťažiaci postupne odprezentovali pred odbornou porotou svoje súťažné práce, ktoré si môžete pozrieť v .pdf formáte:

Vyhodnotenie, vyjadrenia poroty a udelenie ocenení budú zverejnené 27. januára 2021 na FB stránke Nadácie Ekopolis, zároveň vydáme aj tlačovú správu a informáciu pre verejnosť.

Predbežná informácia k prezentácii súťažných prác vo finále 5. ročníka súťaže PRE VODU
25.10.2020

Po uzávierke (10. 11. 2020) na odovzdanie súťažných prác bude v decembri nasledovať finále súťaže PRE VODU.

Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s o šírením ochorenia covid-19 bude finále súťaže a prezentácia pred odbornou porotou prebiehať 10. 12. 2020 medzi 9,00 a 12,00 hod. neverejne formou on-line prezentácií cez platformu zoom. Finalisti súťaže dostanú emailom detailnejšiu informáciu o odporúčanej štruktúre prezentácie a pridelený presný čas na on-line „stretnutie“ s porotou. Finalisti budú môcť sledovať aj prezentácie ostatých súťažiacich alebo sa pripojiť iba na vlastnú prezentáciu.

Výsledky 5. ročníka súťaže PRE VODU budú oznámené počas slávnostneho vyhlásenia, ktoré sa uskutoční formou online verejného streamu v januári 2021.

POZOR – zmena pravidiel a posun termínov (v súvislosti s obmedzeniami kvôli COVID-19)
31.3.2020

V dôsledku obmedzení a potreby dodržiavania prevenčných opatrení na zníženie šírenia choroby COVID-19 pristupujeme k zmene pravidiel v rámci aktuálneho ročníka súťaže PRE VODU a ku posunu termínov.

Zmeny sa týkajú týchto skutočností:
– v rámci kategórie študentských školských tímov zrušenie min. a max. počtu študentov v tíme a zrušenie podmienky povinného spoločného stretnutia v teréne spolu so zadávateľom problémovej situácie;
– predĺženie termínu na odovzdanie súťažných prác mladých ľudí – do 10. 11. 2020 (namiesto pôvodného termínu 30. septembra 2020);
– všetky súťažné práce automaticky postúpia do finále súťaže a to tak v kategórii študentských školských tímov, ako aj v otvorenej kategórii;
– zavádzame možnosť (nie povinnosť) konzultovať práce pred odovzdaním s odbornou porotou – na to bude vyhradený čas od 15. 9. do 2. 11. 2020, pričom člen/ka odbornej poroty môže dať ku súťažnej práci odporúčania na dopracovanie, doplňujúce otázky alebo iný typ spätnej väzby. Je však potrebné rátať s nevyhnutným časom na reakciu člena/ky poroty (max. 1 týždeň);
– finále súťaže PRE VODU bude v Bratislave v prvej polovici decembra 2020. Predstavenie prác bude prebiehať osobne pred porotou, alebo formou on-line prezentácií. Spôsob a termín bude prispôsobený podmienkam v danom čase, a vopred bude komunikovaný so súťažiacimi aj verejnosťou.

  1. Trápi Vašu obec či mesto problém s vodou? Či už ide o problém zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucho, povodne, odnos pôdy z polí, alebo čistenie vody, pomôžeme Vám nájsť riešenie. Popíšte svoju situáciu a prihláste ju do súťaže Pre vodu 2019! Pomocou vypracovaných súťažných návrhov od mladých odborníkov získate návrhy na riešenie.
  2. Mladí odborníci, zapojte sa do súťaže! Aj vďaka Vám budú obce vedieť lepšie hospodáriť s vodou a zároveň máte šancu získať 1000 eur. Vyberte si niektorý z návrhov, alebo prineste do súťaže vlastné inovatívne nápady. Prihlásiť sa môžu skupiny, školské tímy, ale aj jednotlivci do 30 rokov.
  3. Všetci finalisti si odnesú nie len novú skúsenosť ale aj knižnú odmenu, ktorú do súťaže venoval knižný projekt Čarovné Slovensko.

Harmonogram 5. ročníka

  • 3. február 2020 uzávierka pre prihlásenie zadaní – situácií na riešenie (samosprávy, mimovládne organizácie, vlastníci a správcovia pozemkov a budov a pod.). Po kontrole a príp. doplnení sú situácie zverejnené.
  • február – marec 2020 vytvorenie študentských tímov z univerzít (pre kategóriu študentských školských tímov
  • marec – september 2020 water thinking weekends v kategórii študentských školských tímov – stretnutia študentských tímov a riešenie vybraných modelových situácií priamo v teréne
  • február – september 2020 individuálna a skupinová práca mladých ľudí v rámci otvorenej kategórie
  • 30. september 2020 uzávierka odovzdania súťažných návrhov od jednotlivcov a tímov mladých ľudí v otvorenej kategórii aj v kategórii študentských školských tímov
  • október 2020 seminár o prezentačných a komunikačných zručnostiach pre finalistov v rámci otvorenej kategórienovember 2020 finále súťaže v kategórii študentské školské tímy a v otvorenej kategórii – prezentácia finalistov na odbornej konferencii pred porotou, vyhlásenie výsledkov súťaže
  • marec – september 2020 verejné workshopy a exkurzie pre mladých odborníkov, súťažiacich aj ľudí, ktoríí rozhodujú o opatreniach na efektívne hospodárenie s vodou (pre propagáciu súťaže a tematiky ochrany a úspor vody)

Všetky dôležité informácie a formulár na prihlásenie nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.