Learning Landscapes (LeLa)

Projekt Learning Landscapes (LeLa) rozvíja koncept jedinečnej akcie „LE: NOTRE Landscape Forum“, ktorá poskytuje príležitosť na neformálnu diskusiu, tvorivú interakciu a dialóg medzi krajinnými architektmi, krajinármi, a inými odborníkmi počas workshopov a exkurzií.

Cieľom medzinárodného projektu je v tomto kontexte vytvoriť interdisciplinárnu európsku vzdelávaciu aktivitu zameranú na výzvy miestnej krajiny s cieľom podporiť európske občianstvo, tvorivé myslenie a demokratické vedenie.

Názov projektu: Learning Landscapes (LeLa)
Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA203-078379
Podporené z programu: ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships
Trvanie: september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Partneri v projekte:

  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre / Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovensko
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava, Slovensko
  • Nadácia Ekopolis, Slovensko
  • Forum Rozwoju Aglomeracji Gdanskiej (FRAG), Poľsko
  • Akademia Sztuk pieknych w Gdansku / The Academy of Fine Arts in Gdansk, Poľsko
  • Stichting LE:NITRE Institute, Holandsko
  • Udruga zelene i plave Sesvete / Association Green and Blue Sesvete, Chorvátsko
  • Sveuciliste u Zagrebu / University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Chorvátsko

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.