Eko Alarm

Zavedenie triedeného zberu na školách a šírenie osvety ohľadom správneho triedenia a predchádzania vzniku odpadu.

Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali nadobudnúť pozitívny vzťah k životnému prostrediu. O to sa snaží aj projekt Eko Alarm. Jeho cieľom je zavedenie triedeného zberu a takisto šírenie osvety ohľadom správneho triedenia i predchádzania vzniku odpadu na materských, základných a stredných školách. Osveta prebehne na 140 školách vo forme mentoringu a lektoringu. Koše na triedenie papiera, plastu bio/zmiešaného odpadu vyrobené z recyklovaného materiálu budú postupne rozmiestnené do približne 600 škôl do každej triedy. To predstavuje viac ako 24 000 košov. Pre zvýšenie informovanosti v oblasti odpadov sa bude v TV a cez sociálne siete propagovať aj video. Taktiež prebehne séria informačných seminárov pre vybraných účastníkov a účastníčky.

Výsledky:
V roku 2018 bolo prvým 190 školám darovaných už viac ako 5000 košov. Kvôli pandémii bol projekt prerušený, ale v roku 2021 sa opäť rozbieha. Preto hľadáme 380 základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktoré získajú nádoby na triedenie odpadu do každej triedy. Na 70 z nich prinesieme interaktívne online vzdelávanie realizované skúsenými lektormi. Viac o projekte a možnostiach prihlásenia sa dozviete na www.ekoalarm.sk
Projekt je finančne podporený z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výška nenávratného finančného príspevku je 197 144,21 €    

 Realizácie projektu:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.