Ekologizácia horských chát v národných parkoch Slovenska

Nadácia Ekopolis a spoločnosť KOOR, s.r.o. realizovali v roku 2018 na Slovensku projekt, zameraný na ekologizáciu horských chát v národných parkoch. 

Projekt, podporený nemeckou nadáciou DBU, sa venoval oblasti výroby, skladovania a šetrenia energie, manažmentu pitnej a úžitkovej vody, odpadov a odpadových vôd a protipožiarnej ochrany.

Horské chaty sú na Slovensku známym a veľmi populárnym fenoménom. Chata pod Rysmi, Téryho chata, Chata M. R. Štefánika a ďalšie známe chaty sú súčasťou romantických predstáv o živote v horách, cieľom túr stoviek tisícov ľudí ročne, útočiskom turistov, horolezcov a skialpinistov, predmetom záujmu médií, námetom filmov a kníh.

Samozrejme, aj keď sú už dnes horské chaty dobre začlenené do prírody, tak ich prevádzka predstavuje pre okolité prostredie environmentálnu záťaž. Chaty vysoko v horách totiž nie sú napojené na elektrickú sieť, vodovod a kanalizáciu, potrebujú však elektrickú energiu a vodu a treba na nich  likvidovať odpady a odpadové vody, ktoré produkujú. Každá chata sa v rámci svojich možností snaží riešiť tieto problémy a našťastie dnes už na riešenie týchto problémov existujú moderné technológie. Správcovia a vlastníci chát majú záujem o využitie efektívnych moderných zariadení a postupov, ale chýbajú informácie a najmä peniaze.

V spolupráci s nemeckou nadáciou DBU sme preto na jeseň roku 2017 zahájili projekt Ekologizácia horských chát v národných parkoch Slovenska. V rámci projektu sme na 12 chatách odborne posúdili spôsob získavania a skladovania  elektrickej energie, získavania pitnej a úžitkovej vody, spôsob likvidácie odpadov a odpadových vôd a  protipožiarnu ochranu a pre každú chatu sme navrhli opatrenia pre zlepšenie situácie.

Do projektu sme v prvej, hodnotiacej fáze začlenili chaty v štyroch národných parkoch Slovenska:

  • Tatranský národný park: Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi, Zamkovského chata, Chata pri Zelenom plese, Chata Plesnivec.
  • Národný park Nízke Tatry: Chata M. R. Štefánika, Útulňa Ďurková, Chata pod Kráľovou hoľou.
  • Národný park Veľká Fatra: Horský hotel Kráľová studňa, Chata Limba.
  • Národný park Muránska planina: Chata Burda.

V ďalšej fáze projektu sme potom vybrali tri chaty, na ktorých sme plánovali v roku 2020 odborne a finančne podporiť zavedenie moderných environmentálnych technológií. Našim cieľom je nielen pomôcť chatám a prírode okolo nich, ale aj ukázať verejnosti, že moderné environmentálne technológie, obnoviteľné zdroje energie, čističky odpadových vôd nepripojené na kanalizáciu a pod. sú spoľahlivo funkčné aj v extrémnych horských podmienkach a teda niet prekážok ich použitia na Slovensku. Bohužiaľ, projekt kvôli pandémii COVID-2019 nepokračoval, sme však pripravení obnoviť aktivity a pomôcť environmentálnym investíciam do horských chát v národných parkoch Slovenska.

Projekt spolufinancovala nadácia DBU z Nemecka (www.dbu.de).
Odborným partnerom projektu bol KOOR, s.r.o.(www.koor.sk)

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.