Ochrana a podpora biodiverzity v priemyselných areáloch

Aktivity na ochranu a podporu biodiverzity v prevádzkových areáloch na Slovensku. Hlavnými partnermi je Veolia a C&A Foundation.

Cieľom projektu je realizovať opatrenia zlepšujúce stav prirodzenej biodiverzity v areáli ČOV Rakytovce a Veolia Utilities Žiar nad Hronom.

Aktivity v areáli ČOV Rakytovce (2017 – 2018)

 • vytvorenie lesného biotopu z druhov s prirodzeným výskytom vo Zvolenskej kotline vysadením približne 250 stromov a krov a povýsadbová starostlivosť o dreviny (zalievanie v čase sucha, kosenie bylín)
 • osadenie 30 vtáčích a 10 netopierích búdok
 • umiestnenie úkrytov pre ďalšie živočíšne druhy s prirodzeným výskytom v lokalite (jež, plch, rôzne druhy hmyzu vrátane čmeliakov a samotárskych včiel atď.)
 • vybudovanie vodného biotopu – jazierka zásobovaného dažďovou vodou zo strechy budovy
 • osadenie informačných tabúľ a vytvorenie edukačných nástrojov pre žiakov ZŠ na exkurziách do ČOV
 • sprevádzanie žiakov ZŠ a VŠ na exkurziách do ČOV (7 škôl, 168 žiakov)
 • usporiadanie informačného podujatia pre žiakov ZŠ – Deň biodiverzity (máj 2018)
 • monitoring využívania vtáčích búdok a úkrytov pre živočíchy

 

Aktivity v areáli Rotunda Žiar nad Hronom (2017 – 2018)

 • odstrňovanie porastov silne inváznej rastliny krídlatky (Fallopia sp.) výlučne bez použitia herbicídov a jej kompostovanie
 • potláčanie rastu krídlatky pokrytím časti plochy geotextíliou z recyklovaného polyesteru (približne 300 m2)
 • zlepšenie podmienok pre život živočíchov osadením 10 vtáčích búdok, niekoľkých netopierích búdok a ďalších úkrytov pre živočíchy s prirodzeným výskytom v lokalite (jež, plch, rôzne druhy hmyzu vrátane čmeliakov a samotárskych včiel atď.)
 • vytvorenie informačného panelu pre zamestnancov zariadenia
 • monitoring využívania vtáčích búdok a úkrytov pre živočíchy

 

Fotogaléria

Deň Biodiverzity so žiakmi banskobystrických a zvolenských škôl v ČOV Rakytovce (máj 2019):

Inštalácia búdok a domčekov pre živočíchy v ČOV Rakytovce:

 

Inštalácia búdok a domčekov pre živočíchy v areáli Rotunda Žiar nad Hronom:

 

Deň Biodiverzity so žiakmi banskobystrických základných škôl v ČOV Rakytovce (máj 2018):

 

Ostraňovanie krídlatky (Fallopia sp.), jej kompostovanie a potláčanie rastu prikrývaním geotextíliou v areáli Rotunda Žiar nad Hronom:

 

Jazierko v ČOV Rakytovce:

 

Monitoring využívania vtáčích búdok a domčekov živočíchmi:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.