Biodiverzita do škôl

Projekt Biodiverzita do škôl podporuje zmeny školských areálov, zvyšuje ich rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť, podporuje lepšiu mikroklímu areálov škôl a vytvára zaujímavé vzdelávacie priestory pre žiakov.

Rozmanitosť živých foriem – biodiverzita, je základom krásy prírody, vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia, v ktorom žijeme.

 

Rozmanitosť prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme, vzdelávame sa, má rôzne pozitívne prínosy, pre životné prostredie aj pre nás, ľudí. Rozmanitosť zelene v mestskom prostredí pozitívne vplýva na reguláciu klímy na lokálnej úrovni, podporuje zadržiavanie vody pri výdatnejších zrážkach a následné zvyšovanie atmosférickej vlhkosti.

Pestovanie rôznych druhov kvetov, byliniek, zeleniny, výsadba ovocných stromov má veľký prínos pre opeľovače. Aj pre včely môže byť rozmanité mestské prostredie prínosnejšie ako rozsiahle monokultúrne polia ošetrené agrochemikáliami.

Do projektu Biodiverzita do škôl sa v rokoch 2018 až 2020 zapojilo 14 základných a stredných škôl, ktoré získali tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení. Každá škola získala grant na realizáciu návrhu, na ktorom sa podieľala akčná skupina školy vytvorená zo žiakov a pedagógov školy.

V školskom roku 2018/2019 boli najskôr vzdelávané akčné skupiny, spoločne navrhovali a plánovali opatrenia na zvýšenie biodiverzity v školských areáloch. V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 sa pripravované návrhy za pomoci žiakov a pedagógov realizovali.

Príručka Biodiverzita do škôl – inšpirácie pre školské areály

Projekt Biodiverzita do škôl realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Veolia.

Partneri v projekte:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.