Pozor! Zmena termínov i pravidiel v súťaži PRE VODU 2020


V súvislosti s opatreniami na obmedzenie šírenia COVID-19 sme pristúpili v rámci súťaže pre vodu k posunu termínov a zjednodušeniu pravidiel.

 

Zmeny sa týkajú týchto skutočností:
– v rámci kategórie študentských školských tímov zrušenie min. a max. počtu študentov v tíme a zrušenie podmienky povinného spoločného stretnutia v teréne spolu so zadávateľom problémovej situácie;
– predĺženie termínu na odovzdanie súťažných prác mladých ľudí – do 10. 11. 2020 (namiesto pôvodného termínu 30. septembra 2020);
– všetky súťažné práce automaticky postúpia do finále súťaže a to tak v kategórii študentských školských tímov, ako aj v otvorenej kategórii;
– zavádzame možnosť (nie povinnosť) konzultovať práce pred odovzdaním s odbornou porotou – na to bude vyhradený čas od 15. 9. do 2. 11. 2020, pričom člen/ka odbornej poroty môže dať ku súťažnej práci odporúčania na dopracovanie, doplňujúce otázky alebo iný typ spätnej väzby. Je však potrebné rátať s nevyhnutným časom na reakciu člena/ky poroty (max. 1 týždeň);
– finále súťaže PRE VODU bude v Bratislave v prvej polovici decembra 2020. Predstavenie prác bude prebiehať osobne pred porotou, alebo formou on-line prezentácií. Spôsob a termín bude prispôsobený podmienkam v danom čase, a vopred bude komunikovaný so súťažiacimi aj verejnosťou.

Všetky informácie o súťaži pravidelne aktualizujeme na podstránke alebo na webe súťaže www.sutazprevodu.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.