Dobrovoľníci Zelených oáz sadia, ošetrujú, budujú a čistia


 

Zelené projekty z celého Slovenska sa pod rukami aktívnych dobrovoľníkov postupne premieňajú na oázy plné života a prírodnej rozmanitosti. Vďaka programu Zelené oázy boli na jar vysadené či ošetrené desiatky stromov, počas leta sa budujú komunitné záhrady a tok Klátovského ramena Malého Dunaja bol zbavený desiatich ton odpadu.

„Aj vďaka Zeleným oázam vidieť, že na Slovensku žije množstvo zanietených ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a na tom, ako vyzerá ich okolie. Chcú sa podieľať na tom, aby sa lokalita, kde žijú, zmenila na príjemné miesto, ktoré podporuje biodiverzitu a dokáže sa vysporiadať so zmenami klímy,“ uvádza Ľubica Štúberová z Nadácie Ekopolis, programová manažérka programu Zelené oázy, ktorý financuje  Slovnaft.

Gaštanová aleja vo Vinosadoch

„Kedysi pred rokmi bola v blízkosti obce Vinosady Gaštanka, kde si ľudia chodili naoberať gaštany. Bolo to krásne a obľúbené miesto. Stromy však zostarli a ochoreli.“ To sú slová starostky obce Vinosady Ivany Juráčkovej. Vďaka programu sa podarilo túto miestnu tradíciu oživiť a koncom apríla si Vinosadčania vysadili aleju 20 jedlých gaštanov na ceste k prameňu Baňa a Kučišdorfskej priehrade.

Mladí zo Zelenej Senice

V Senici mladí nezaháľajú. V starom „vojenskom“ parku počas studeného apríla v rámci generačnej výmeny vysadili 17 stromov v duchu pôvodnej výsadby. Pribudlo aj 80 krov mahónie a vavrínovca.

Dobrovoľníci z Kukkonie vyčistili Žitný ostrov

Počas apríla topiaci sa sneh ukázal v ramenách Malého Dunaja veľké množstvá nahromadeného odpadu aj napriek tomu, že jeho niektoré lokality sa nachádzajú v 5. stupni ochrany. Počas niekoľkých brigád vyzbieralo 450 dobrovoľníkov spolu 10 ton odpadu na približne 20 km úseku brehov tejto rieky. Čistenie bolo realizované v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a pokračuje v ďalších úsekoch. Na projekte sa podieľa 14 obcí.

„Starostovia dotknutých obcí nám už počas príprav celej akcie potvrdili, že takúto iniciatívu považujú za veľmi

potrebnú, pretože ako sa počas obdobia pandémie zvyšoval počet turistov, tak sa zvyšovalo aj množstvo nahromadeného odpadu,“ uvádza  Timea Dóka predsedníčka OZ Kukkonia.  „Dobrovoľníci sa stretli so všetkým možným. Televízor, stavebný odpad, sklenené fľaše, tašky, vrecia, plastové fľaše, zvyšky uhynutých domácich zvierat, pneumatiky, oblečenie, nábytok, detské kočíky, záchodové misy, matrace – to všetko sa našlo vyhodené v prírode,“ zneli slová Tímei Dóka.

Video z akcie je možné pozrieť v prelinku: https://www.youtube.com/watch?v=LtpVMJcGN58

Baťovianska záhrada v Partizánskom

Pozemok v Partizánskom, ktorý dlhé roky pustol a nemal využitie, sa pod rukami šikovných ľudí mení na Baťoviansku záhradu. V rámci podpory vysadili ovocné kríky, trvalkové záhony, živý listnatý plot, stromy, vinič, lesné jahody či trvalky do dažďovej záhrady. Na záhrade sa stále pracuje a jej otvorenie je plánované na júl.

Komunitná záhrada Mama hrabe v Martine

V Martinskej Priekope sa aktívne pracuje na premene opusteného priestoru na komunitnú záhradu plnú ovocných stromov, kríčkov s bobuľovým ovocím a voňavých kvetov.

Ako hovorí jedna z organizátoriek projektu Lucia Machovičová: „Nepamätám sa nikdy, že by tu niečo bolo, okrem toho, že tu bola trávnatá plocha. Vízia do roku 2023 je veľká. Máme tu naplánované aj pódium – v spolupráci s knižnicou plánujeme organizovať letnú čitáreň,“ dodáva. V priestore sú vysadené kríky, vzrastlé ovocné stromy a tri sadenice lipy, borovice a orecha.

O tom, čo sa v Martine deje, je možné vypočuť si v Príbehu na týždeň zo záznamu Rádia Slovensko. https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/254080/komunitna-zahrada-v-martine

Žilinský Frambor

Lokalita parku Frambor v Žiline prešla od skorej jari veľkými terénnymi úpravami a prácami. Opustené a zarastené územie sa mení na zelený park. Dobrovoľníci vysadili  stromoradie lemujúce chodník a bohatú trvalkovú výsadbu.

Tisovec, Dolina Roveň, Vysoký vrch

Od skorej jari pracovali piati dobrovoľníci na ošetrení starých ovocných stromov v piatich sadoch v doline Roveň v Národnom parku Muránska planina. Zo starých jabloní, čerešní, sliviek, hrušiek a orechov boli odstránené prebytočné suché konáre, aby bolo okolie týchto stromov presvetlené. V ošetrovaní plánujú pokračovať na jeseň podľa druhu stromov – po opadaní plodov alebo lístia.

Botanická záhrada v Košiciach

V Botanickej záhrade v Košiciach dobrovoľníci realizujú dendrologický chodník. Záhrada je rozlohou najväčšia na Slovensku a návštevníkov láka pravidelnými podujatiami a výstavami. Sídlia tu aj dve univerzitné katedry, a preto je dôležitou živou učebňou pre študentov.

 

„Najnovšie tu nájdete zaujímavé odrody domácich i cudzokrajných stromov, väčšinou také, ktoré sme doteraz v Botanickej záhrade ešte nemali. Sú vždy niečím zaujímavé,  väčšinou kvitnutím alebo sfarbením listov,“  uviedol za organizátorov Martin Pizňák z občianskeho združenia BotaniKE.

Ďalšie informácie o projekte si môžete vypočuť tu (od 49 min.):

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/273591#2929

Všetkých dvadsať projektov tohtoročných Zelených oáz má byť realizovaných do konca októbra 2021. Následne po ukončení bude vyhlásený aj Top projekt ročníka a bude ocenený finančnou podporou 1000 eur, ktorá je viazaná výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu,“ uzatvára Ľubica Štúberová z Nadácie Ekopolis.

Viac informácií: Ľubica Štúberová, programová manažérka, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755
Viac o programe zelené oázy

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.