Na Slovensku pribúdajú inovatívne postupy agrolesníctva. Vďaka projektu PRE JAČMEŇ pribúdajú stromy aj v poľnohospodárskej krajine


Pivovarníci, pestovatelia jačmeňa a odborníci Nadácie Ekopolis priniesli unikátny projekt Pre jačmeň do ďalšieho regiónu Slovenska. Ten uplatňuje princípy takzvaného agrolesníctva, čím pomáha predchádzať znehodnocovaniu kvalitnej pôdy, zlepšuje jej úrodnosť a rieši problém s vodou – jej nedostatok i riziko povodní. Poľnohospodárske družstvo Rozkvet v obci Odorín na východe Slovenska tak vďaka projektu vysadilo 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov.

Veľké povodne, erózia, ale aj extrémne suchá zem. Každým rokom je Slovensko čoraz viac konfrontované s čoraz väčšími výkyvmi počasia. Tie sa týkajú aj pestovateľov sladovníckeho jačmeňa, pretože ide o veľmi citlivú plodinu, ktorej je kvôli náročným podmienkam z roka na rok menej. Aj preto vznikol v roku 202 Nadačný fond Plzeňského Prazdroja Slovensko – Na budúcnosť! pri Nadácii Ekopolis. Účelom fondu je podporovať a realizovať verejnoprospešné aktivity a projekty, ktoré prispievajú k adaptácii na klimatické zmeny.

„Už dva roky realizujeme v rámci nadačného fondu projekt PRE JAČMEŇ. Ten slúži na podporu udržateľného pestovania jačmeňa na Slovensku a pomáha lokálnym farmárom, ale aj okolitej prírode. Je postavený na princípoch agrolesníctva. Cielene podporuje výsadbu drevín v lokalitách, kde budú mať najväčší dopad na posilnenie schopnosti pôdy zadržiavať vodu, zabránia pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu a zároveň prispejú k posilneniu biodiverzity,“ uvádza Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

V rámci projektu sa už minulý rok podarilo spolu s odborníkmi z Národného lesníckeho centra otvoriť diskusiu o budúcnosti udržateľného pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slovensku. „Plochy sceľované za kolektivizácie do veľkých lánov v aktuálnych klimatických podmienkach neobstoja. Vedú ku zníženiu schopnosti pôdy zadržiavať vodu a tiež ku zvýšenej citlivosti na eróziu a odplavenie jej najúrodnejšej vrstvy. Cielenou podporou výsadby drevín v lokalitách dokážeme zabrániť pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu a zároveň prispejeme k posilneniu biodiverzity a zmierňovaniu mikroklimatických extrémov,“ približuje Ivan Tučník, vedúci projektu za Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Po pilotnej fáze, ktorá prebehla v poľnohospodárskom družstve Radošinka, sa začali o inovatívne postupy agrolesníctva zaujímať i ďalší pestovatelia. Na úspech pilotného dielu projektu nadviazala výsadba v poľnohospodárskom družstve Rozkvet v Odoríne na východe Slovenska. Jej realizácii predchádzalo vypracovanie odbornej štúdie. Tá zadefinovala konkrétne agrolesnícke postupy a vhodné opatrenia pre družstvo, ktoré mu pomôžu lepšie ovplyvniť reguláciu povrchového odtoku z poľnohospodárskych plôch a vlhkosť pôdy.

„Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v súčasnosti mimoriadne zložité. Nielen kvôli extrémnym zmenám klímy, ale aj z hľadiska parametrov a kritérií kvality, ktoré musí spĺňať. Projekt PRE JAČMEŇ nám napomôže zlepšiť podmienky a prispeje tiež k skultúrneniu životného prostredia, ale aj k obnove fauny a flóry,“ hovorí Mária Novysedláková, predsedníčka PD Rozkvet so sídlom v Odoríne.

V podmáčaných miestach poľnohospodárskeho družstva vysadili odborníci začiatkom mája dohromady 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov. Majú miestnej pôde pomôcť zmierniť extrémy, keďže sú schopné zadržiavať zrážkovú vodu a infiltrovať ju do podzemia. „Stromy plnia významnú úlohu, pretože krajina je s nimi odolnejšia a ľahšie sa s nimi prispôsobuje zmenám klímy. Ak sú správne vysadené, umožňujú poľnohospodárom lepšie čeliť veternej erózii aj vlahovému deficitu a zároveň tak plniť prísne kritériá na kvalitu, ktoré sladovnícky jačmeň vyžaduje,“ vysvetľuje Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Prazdroj si pritom zakladá na kvalite surovín, z ktorých pivo varí, a zároveň sa ich snaží nakupovať čo najbližšie k svojmu pivovaru. V roku 2022 nakúpil 100 % sladovníckeho jačmeňa od lokálnych dodávateľov na Slovensku, celkovo išlo o viac ako 24-tisíc ton. Do roku 2030 má spoločnosť zároveň za cieľ nakupovať všetky poľnohospodárske suroviny od farmárov s udržateľným spôsobom produkcie.

„Pokles produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku je významný a zohnať kvalitnú surovinu je stále ťažšie. Preto je jednou z našich priorít byť aktívnymi v diskusii o udržateľnosti v poľnohospodárstve a rozvíjať vzájomné vzťahy s pestovateľmi. Ďalšie zapojené družstvo potvrdzuje, že ide o dlhodobú iniciatívu Prazdroja a zároveň, že unikátny projekt, ktorý prepája agrolesníkov so súkromným sektorom, má skutočne pozitívny prínos, ktorý dáva zmysel,“ dopĺňa Ivan Tučník s tým, že do konca roka sa projekt bude realizovať aj na ďalších poľnohospodárskych družstvách v rôznych kútoch Slovenska.

Kontakt: Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis, galik@ekopolis.sk, 0908 761 214.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.