V 11. ročníku programu Zelené oázy sme prijali rekordných 338 žiadostí


Koncom októbra 2016 bol vyhlásený 11. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Do uzávierky 1. kola, ktorá bola 12. decembra 2016, sme obdržali 338 žiadostí. Z týchto vyberie hodnotiaca porota postupujúce projekty do 2. kola.

Zoznam postupujúcich projektov bude zverejnený 16. januára 2017.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.