Do 25. februára 2015 sa môžu projekty na oživenie rekreačných miest uchádzať o podporu z programu Pohoda za mestom


Ak máte dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi,  máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený  sumou max. 3 500 eur z programu Pohoda za mestom. V poradí už piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 16 000 eur.

V  predchádzajúcich štyroch ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 23 projektov, v celkovej výške 117 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre, Piešťanoch, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave a Žiline.

V Piešťanoch program Pohoda za mestom pomohol naštartovať obnovu tradičného oddychového a rekreačného priestoru Lido. Mladí dobrovoľníci, ktorí stáli za úspešnou obnovou, sa do získania podpory od Heineken Slovensko nestretli s veľmi pozitívnou odozvou a márne hľadali sponzora na postupné úpravy miest na oddych a šport. V roku 2014 dokončili vďaka podpore z Heineken Slovensko časť úprav Lida (cca 4,6 ha) tak, aby tu našli svoj priestor starší aj mladší, športovci aj kúpeľní hostia, deti aj seniori. Do brigád sa zapojilo viac ako 50 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 400 dobrovoľníckych hodín. Nové partnerstvá priniesli ďalšie financie na obnovu osvetlenia takmer za 17 tisíc eur (Mesto Piešťany) aj očakávanú investíciu 10 tisíc eur do nového mobiliáru od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany na jar 2015.

„Keď sme získali celkom 10 000 eur od Heinekenu a Ekopolisu, akoby nám aj ostatní uverili, že keď im veria tamtí, tak skúsme aj my. Pôvodné stanoviská mnohých ľudí, hlavne z radov úradníkov, nedá sa a nejde to, sa zrazu začínajú meniť na stanoviská kladné a nápomocné. Do rozbehnutého vlaku sa akoby ľudia radšej pridávajú, ako do vlaku, ktorý treba najskôr roztlačiť,“ Tomáš Hudcovič, o.z. Pro Civitate. V roku 2014 podporil Heineken Slovensko úpravy priestoru LIDO pri Váhu v Piešťanoch vo výške 6000 eur, rok pred tým vo výške 4000 eur.

Entuziazmus a veľká motivácia spojená s podporou zvonku od Nadácie Ekopolis a Heineken Slovensko už v roku 2013 priniesli viditeľné zmeny – priestor dobrovoľníci vyčistili, spriechodnili cestičky, obnovili štrkovú pláž a osadili jednoduché lavičky. Usporiadali niekoľko komunitných kultúrnych akcií, ktoré prilákali do priestoru starších aj mladých. V roku 2014 dobrovoľníci osadili nové schody na hrádzi, lavičky, zariadenia na cvičenie, ohniská, petangové ihrisko. Spolu so správcom toku vyčistili ďalšie dovtedy nevyužívané priestory, prebehli brigády na čistenie od odpadu, kosenie pláží. Uskutočnilo sa niekoľko koncertov, premietaní aj festival „Lidožúr“ s niekoľko sto návštevníkmi.

Takýchto pozitívnych príkladov je na Slovensku viac. V roku 2014 okrem piešťanského Lida boli upravené alebo vytvorené verejné priestory v Spišskej Novej Vsi (projekt ZáZeMie – Zázračné zelené miesto“), v Žiline (lesopark Chrasť, projekt „Les – pestrá to zmes“), v Prievidzi (mestský park – „Pohoda v parku“), v Trnave (park na Kalvárii“) a v Trenčíne („Schody do zátoky pokoja“).

V poradí už piatom ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, bude na projekty prerozdelených celkom 16 000 eur. Úspešný projekt môže byť podporený sumou max. 3 500 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 25. februára 2015.

Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. „Výstupmi jednotlivých projektov by mali byť miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti. Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.