Nápady na oživenie oddychových miest môžu získať podporu z programu Pohoda za mestom


Banská Bystrica, 15.12.2011

Máte nápad, ako si upraviť a skrášliť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojim priateľmi alebo susedmi? Teraz máte príležitosť prihlásiť svoj projekt do súťaže a možno sa práve ten váš dostane medzi šesť najúspešnejších, ktoré získajú do 6 000 eur z programu Pohoda za mestom. Druhý ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. Jeho cieľom je podporiť obnovu a oživenie rekreačných priestorov v zázemí väčších miest, s počtom obyvateľov nad 25 000 a súčasne napomôcť oživeniu vzťahov a záujmov ľudí v ich okolí. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. februára 2012.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, vysoké školy, turistické aj športové kluby. Samosprávy miest, štátna ochrana prírody alebo správcovia zelene a rekreačných objektov môžu predložiť žiadosť o podporu v partnerstve s miestnou mimovládnou organizáciou. Projekty sa musia týkať častí oddychových a rekreačných priestorov, ktoré sú verejne prístupné, ale nemusia byť v katastri daného mesta. Každý žiadateľ musí priložiť súhlas vlastníka upravovaných pozemkov s realizáciou projektu. Projekty by mali byť zrealizované do konca októbra 2012.

Program Pohoda za mestom dáva záujemcom možnosť skrášliť a vytvoriť si miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času, so svojimi priateľmi a rodinami. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu mestského prostredia a zachovanie jeho prírodnej hodnoty.

„Z programu môžu žiadatelia získať financie na vytvorenie a obnovu napr. petangových ihrísk, miest na piknik či grilovanie, ďalej na doplnenie drobného mobiliáru, osadenie prvkov skrášľujúcich priestor, ale aj zorganizovanie zaujímavého podujatia, ktoré oživí priestor a komunitné vzťahy. Nezanedbateľné v tomto programe je tiež zapojenie verejnosti do plánovania a následne vytvárania priestorov,“ spresnil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Prostredníctvom grantového programu Pohoda za mestom chceme aj v budúcom roku umožniť záujemcom skrášliť a vytvoriť pohodové miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času, aby mali kde zájsť so svojimi priateľmi a rodinami. Naším cieľom je ponúknuť obyvateľom väčších miest bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvárať priestor pre stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu mestského prostredia a súčasne rešpektovať a zachovať jeho prírodnú hodnotu.,“ hovorí Hana Šimková, manažérka pre korporátne vzťahy Heineken Slovensko.

Každý podporený projekt navyše získa vzdelávanie, podporu a konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru, v hodnote 450 € na projekt. Asistenciu a vzdelávanie zabezpečí Nadácia Ekopolis.

V prvom ročníku získalo podporu z programu Pohoda za mestom päť najlepších projektov, v celkovej výške 27 000 €. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Michalovciach a Trenčíne.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programového manažéra …. (potvrdíme dodatočne meno + kontakty)

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.