V súťaži PRE VODU 2016 poznáme 6 finalistov


Z dvanástich súťažných návrhov, ktoré sa uchádzajú o víťazstvo v súťaži mladých ľudí PRE VODU, vybrala odborná porota šesť finalistov. Cieľom súťaže, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé, je prepojiť nadaných študentov a absolventov do 30 rokov s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach.  Víťazov súťaže spoznáme na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2016 v Bratislave.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v našich závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Do 22. februára 2016 bolo možné zaslať súťažné návrhy do súťaže PRE VODU. „Odborná porota mala ťažkú úlohu, pretože 12 súťažných návrhov bolo veľmi vyrovnaných. Kritériami pre výber finalistov bola kvalita a prehľadnosť spracovaného návrhu, inovatívnosť, realistické zhodnotenie rizík, ako aj splnenie požiadaviek zadávateľa, v prípade, ak išlo o riešenie niektorého z reálnych modelových problémov spojených s nakladaním s vodami,” uvádza Martina B. Paulíková, projektová manažérka Nadácie Ekopolis Všetky hodnotené súťažné návrhy sú na http://www.sutazprevodu.sk/Soutez-Pro-vodu-2016.aspx.

Finalisti súťaže Pre vodu 2016 sú:

  • Ladislav Barenčík: Návrh odvodnenia v mestskej časti Levice – Horša
  • Andrej Kučík, Daniel Eliaš: Zlepšenie hospodárenia s artézskou vodou v meste Šaľa
  • Michal Gašparovič: Protierózne a protipovodňové melioračné opatrenia v meste Levice, mestská časť Horša
  • Stanislav Germuška: Sadovnícko-architektonické možnosti využitia zrážkovej vody v podmienkach sídla
  • Viera Minarovičová, Andrej Somora: Protipovodňové opatrenia v obci Zvolenská Slatina
  • Barbora Kunovská: Súčasné výzvy protipovodňovej ochrany a novodobé prístupy vodného manažmentu

Pre finalistov sú v najbližšom období pripravené 2 workshopy.

1. apríla 2016 sa uskutoční workshop v Piešťanoch, v rámci ktorého si finalisti budú môcť pozrieť revitalizovanú časť potoka Dubová, diskutovať o postupe revitalizácie s autorkou projektu Ing. Evou Wernerovou, ktorá je tiež členkou poroty. Súčasťou budú aj odborné prezentácie Ing. Evy Wernerovej (téma: Vodné toky ako súčasť urbanizovaného prostredia) a Ing. Vladimíra Mosného (téma: Odtok vody z krajiny, jeho zmeny a vplyv človeka). V závere workshopu budú prebiehať konzultácie finalistov súťaže PRE VODU. Workshop je otvorený aj pre verejnosť a študentov nezapojených do súťaže.

Na 8. apríla 2016 je pripravený pre finalistov ďalší workshop, tentokrát v Brne, v priestoroch Nadace Partnerství. Workshop na tému Komunikácia – ako dobre prezentovať svoje dobré nápady? je určený pre finalistov súťaže z Čiech a Slovenska.

Samotné finále sa uskutoční 22. apríla 2016 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavia osobne svoje súťažné návrhy. Na základe tejto prezentácie potom vyberie odborná porota víťazov súťaže. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí, ktoré vyberie odborná porota, získajú odmenu 1100 eur, 500 eur a 200 eur. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži „Pre vodu 2016“ získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej napaulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.