Prihláste sa na diskusie so zástupcami nórskych mimovládnych organizácií


Nadácia Ekopolis vás pozýva na stretnutie so zástupcami niekoľkých nórskych mimovládnych organizácií s cieľom vzájomne sa inšpirovať a diskutovať o možnostiach spolupráce zameranej na zlepšenie kvality mestského prostredia a života v ňom. Diskusie sa uskutočnia v Bratislave (10. október), Nitre (11. október) a vo Zvolene (13. október). V prípade záujmu sa stačí prihlásiť e-mailom na janco@ekopolis.sk.

banner_mesta_pre_ludiV dňoch od 10. do 14. októbra tohto roka navštívi niekoľko slovenských miest skupina 6 Nórov zastupujúcich 5 významných mimovládnych organizácií, aby sa inšpirovali, ale tiež poskytli informácie o svojich skúsenostiach. So slovenskými organizáciami však tiež môžu začať plánovať spoluprácu – zhruba o vyše roka sa s veľkou pravdepodobnosťou budú môcť uchádzať o podporu spoločných projektov.

Súčasťou návštevy Nórov sú aj otvorené stretnutia s diskusiou, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, Nitre a Zvolene.

10. októbra 2016 o 18:00 v Bratislave (Pisztoryho palác, Štefánikova 25)
11. októbra 2016 o 18:00 v Nitre (Trafačka, Janka Kráľa 65)
13. októbra 2016 o 18:00 vo Zvolene (Občianske centrum OKO, Nám. mládeže 587/17)

Srdečne vás pozývame.

Pozvánka

Bližšie informácie: Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk.

Predstavenie nórskych účastníkov a organizácií, ktoré zastupujú:

Refugee Greenspace Initiative (RGI)

RGI pomáha utečencom ich zapájaním do záhradných projektov. Vytvárajú im tak pracovnú možnosť zameranú na produkciu ovocia a zeleniny. Na workshopoch tiež nadobúdajú zručnosti a skúsenosti potrebné pre poľnohospodársku prácu. RGI do aktivít úspešne zapája súkromné, ako aj verejné organizácie. Web: www.refugeegreenspace.org

Gabriel Bøen vlastní a prevádzkuje Oslo Husgartnere (Oslo House Gardeners), ktorá sa zameriava na interiérové záhradné riešenia napríklad pre kaviarne či reštaurácie v Osle. Ich špecializáciou je hydroponické pestovanie a rôzne technické riešenia podporujúce zdravý rast rastlín v interiéroch mestských budov. Spolu s Ledhouse tiež vyvíjajú a produkujú špecializované LED svetelné zdroje, ktoré sú vhodné pre pestovanie rastlín a dosahujú tiež dobré parametre z hľadiska účinkov na človeka. Pre Gabriela je záhradníčenie v meste vášňou, s pestovaním rastlín v interiéri má už 12-ročné skúsenosti.

Elias Gautefall sa špecializuje na záhradné projekty a fundraising. Koordinuje tiež komunitné kuchyne a založil kampaň za znižovanie množstva potravín, ktoré zbytočne končia ako odpad. Má skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov.

 

Spire

Spire je v Nórsku jednou z najväčších mládežníckych organizácií, ktoré sa venujú environmentálnym témam. Majú dlhodobé skúsenosti so zapájaním mladých ľudí do aktivít a účasťou na tvorbe verejných rozhodnutí.

Marikken Wullf Wathne pracuje v sekcii „Klimatické zmeny“ organizácie Spire, ale skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia získala prácou pre vládnu organizáciu. Zameriava sa témy čo najvhodnejšieho manažmentu miest z hľadiska vytvárania priaznivého prostredia pre obyvateľov, ako aj pretváraním miest na energeticky úsporné sídla a minimalizovanie emisií skleníkových plynov.

 

Norwegian Cyclist’s Federation

Lars Christensen má dlhoročné skúsenosti v oblasti plánovania cyklotrás a trás pre peších, ako aj v manažmente mobility, vrátane plánovania v Holandsku a Dánsku. Počas návštevy našej krajiny sa sústredí aj na tému bicyklovania v zime – to v Nórsku, napriek klimatickým podmienkam, funguje dobre. Larsove poznatky sú bohaté aj vďaka tomu, že ako expert pracuje aj pre organizáciu verejnej správy ciest v Nórsku.

 

Medzinárodné a multikultúrne dobrovoľnícke centrum Sagene (SAIFF)  je strešnou organizáciou 23 MVO, ktoré sa usilujú o zlepšenie Sagene – jednej zo štvrtí Osla. Okrem iných tém sa organizácia venuje aj integrácii imigrantov s Nórmi. Množstvo ich aktivít je tiež nasmerovaných na aspekt udržateľnosti, budujú napríklad mestské komunitné záhrady. Webové stránky v tomto čase ešte len vytvárajú, no aktívny je ich Facebook.

Ramil Aliyev zastupujúci SAIFF sa počas návštevy zameria na výmenu informácií so slovenskými MVO najmä v oblasti efektívnej účasti na rozhodovaní vo verejných otázkach a tiež rôzne „zelené“ a ďalšie inovatívne projekty, ktoré zlepšujú život v mestskom prostredí.

 

Norwegian Helsinki Committee (NHC)

NHC je mimovládna organizácia zameraná na presadzovanie ľudských práv v praxi. Svoju činnosť zameriavanú na monitoring, zverejňovanie správ, vzdelávanie a podporu demokratických princípov. NHC tiež zabezpečuje kontakt a spoluprácu medzi MVO v 16 európskych krajinách, ktoré sú príjemcami tzv. nórskych fondov, a Nórskom. Web: www.nhc.no/en

Larissa Gadelha je v NHC dobrovoľníčkou, nadácii Ekopolis pomáha koordinovať októbrovú návštevu nórskych MVO.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.