Registrácia na Jump Slovensko 2015 otvorená


V stredu 29. apríla sa v košických Kasárňach/Kulturpark stretnú ľudia, ktorí robia niečo pre druhých. Jedenásť spíkrov a štyria lektori sa postarajú o bohatý program nabitý inšpiratívnymi príbehmi, cennými skúsenosťami a praktickými radami. Podujatie je súčasťou projektu neziskovej organizácie Voices, ktorý získal podporu z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Program začne sériou štyroch pútavých prednášok. Marek Lavčák z košického centra Eastcubator opíše kroky, ktoré pomôžu premeniť nápady na realizovateľné projekty. Matúš Kováčik predstaví koncept slobody v práci a poradí, ako využiť jej princípy na lepšie fungovanie tímov aj jednotlivcov vo vzťahoch. Ako efektívne a lacno naplánovať komunikačnú kampaň prezradí Vladimíra Briestenská. Viera Mojzešová z digitálnej agentúry PS:Digital predstaví 7 tipov, ako si neziskovka nájde na Facebooku spriaznené duše.

Nasledovať budú príbehy tých, ktorí svojimi aktivitami prispievajú ku krajšiemu a lepšiemu Slovensku. O svojich skúsenostiach, zážitkoch, úspechoch i prehrách porozpráva jedenásť dobrosrdečných ľudí:

 • rozhlasová moderátorka Oli Džupinková, ktorá vo voľnom čase bez nároku na odmenu vedie multimediálny krúžok pre žiakov ZŠ v Snine
 • urbanista Ivan Siláči usilujúci sa o znovuobjavenie vzťahu obyvateľov Lučenca k miestam a mestu, v ktorom žijú
 • koordinátorka grantových programov a tímu Mladých filantropov v Komunitnej nadácii Bardejov Jana Jarinová
 • učiteľ a zakladateľ medzinárodného umeleckého tábora LETAVY Marian Lacko z Rimavskej Soboty
 • Ján Supuka zo Zvolena, ktorý vedie študentskú organizáciu TunaTU a spoluzakladá Študentskú radu TUZVO
 • autor aplikácie Meetie a pravdepodobne najmladší CEO na Slovensku Aďo Bortník z Košíc
 • vedúca komunitného centra v Moldave nad Bodvou Irma Horváthová, ktorá prenáša svoju lásku ku vzdelaniu na mladých Rómov a Rómky
 • architekt a humanista Michal Sládek, zakladateľ iniciatívy Architekti v osade pôsobiacej v Kojaticiach
 • arteterapeutka Anna Košičanová Vašková, ktorá sa podieľala na otvorení prvého ARTEateliéru pre širokú verejnosť v Prešove
 • ekologický filozof a praktik, predseda občianskeho združenia SOSNA Štefan Szabó
 • poetka prednášajúca filozofiu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach Juliana Sokolová

„Jump je podujatie pre všetkých, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť Slovenska. Naším cieľom je ukázať fungujúce príklady občianskych aktivít a umožniť stretnutie pracovitých a empatických optimistov. Veľmi ma teší, že tento ročník organizujeme práve v Košiciach,” hovorí Ivan Ježík, moderátor podujatia a riaditeľ Neziskovej organizácie Voices, ktorá konferenciu pripravuje.

Nezisková organizácia Voices organizuje JUMP od roku 2012. Naživo sa ich zúčastňuje vždy asi 200 ľudí a 1 500 ďalších pozerá online prenos. O svoje príbehy sa počas prvých troch ročníkov podelilo tridsať spíkrov a spíkeriek, workshopy lektorovalo a s účastníkmi diskutovalo viac ako dvadsať odborníkov.

Viac informácií o projekte: Žofia Teplická, 0904 033 120, zofia.teplicka@voices.sk, www.voices.sk,www.jumpslovensko.sk.


Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.