Stromy namiesto letákov: Aj zákazníkom METRO záleží na životnom prostredí


V rámci grantového programu Ľudia pre stromy spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2012 podporila štyri ekologické projekty, v rámci ktorých boli vysadené nové stromy v celkovej hodnote 8 500 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý papierový leták veľkoobchodu vymenil za elektronický. Navyše, spolupráca úspešne pokračuje aj v tomto roku.

Tlačová správa

Bratislava, 2013

Spolupráca veľkoobchodnej spoločnosti METRO Cash & Carry SR a Nadácie Ekopolis sa v roku 2012 niesla v znamení projektov zo všetkých kútov našej vlasti. Z dvanástich nominovaných projektov podporu získali štyri – po jednom v každom zo štyroch geografických regiónov západ, sever, stred a juh Slovenska. Projekty v Ivanke pri Dunaji, Banskej Bystrici, v Považskej Bystrici a v Spišskej Belej si rozdelili peňažné prostriedky v celkovej hodnote 8 500 eur. Toto číslo však stále nie je konečné, nakoľko spolupráca bude pokračovať aj v tomto roku.

Ekologické granty sú financované z projektu spoločnosti METRO Cash & Carry SR Stromy namiesto letákov. Jeho cieľom je za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, prispieť jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku. „Sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na výsadbe stromov a skrášľovaní životného prostredia po celom Slovensku. Ďakujeme našim lojálnym zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronickú ponuku pred tlačenou a tak podporujú iniciatívu Stromy namiesto letákov. Rovnako nás teší, že mestá a občianske združenia po celom Slovensku neustále prichádzajú s vynikajúcimi projektmi, ktoré naozaj stoja za podporu,“ hovorí Kateřina Pištorová zo spoločnosti METRO Cash & Carry SR a dodáva, že METRO spoločne s Nadáciou Ekopolis pracuje na zvyšovaní záujmu ľudí o svoje okolie a bude aj naďalej podporovať zlepšovanie životného prostredia koordinovanou výsadbou vhodných drevín a ich ošetrením.

A aké boli 4 projekty, ktoré získali podporu zákazníkov METRO?

  1. Vysadenie aleje k pamätníku Milana Rastislava Štefánika

Sumu 2 100 eur pre svoj projekt získalo Občianske združenie Historická spoločnosť Ivanky z obce Ivanka pri Dunaji. Vďaka týmto prostriedkom mohol byť po neuveriteľných viac ako 90 rokoch naplnený zámer architekta Dušana Jurkoviča, ktorý na mieste tragického leteckého nešťastia M.R.Štefánika ešte v roku 1921 naprojektoval pamätník Ivánska mohyla a jeho okolie. Pamätník je dnes národnou kultúrnou pamiatkou. Vďaka výsadbe približne kilometer a pol dlhej aleje 82 kusov lipy a orecha vlašského lokalita tak konečne dostala tvár podľa pôvodného architektonického návrhu a získala novú atraktivitu ako areál určený aj na turistické, cykloturistické a iné rekreačné aktivity.

  1. Malý les vo veľkom meste

V Banskej Bystrici získalo Občianske združenie Zelená Fončorda 2 000 eur na realizáciu svojho projektu, ktorý zazelenal verejné priestranstvo na uliciach Spojová a Trieda Hradca Králové. Občianske združenie v priestore medzi panelovou výstavbou vďaka grantu vytvorilo unikátny náučno-vzdelávací interaktívny areál zameraný na prírodovedu a históriu. Projekt výsadby 22 ks listnatých a ihličnatých stromov a tvorba 19 infotabúľ s údajmi o jednotlivých stromoch navyše spojil dobrovoľníkov z radov občanov, žiakov, pedagógov, klientov domu sociálnych služieb Kompa aj zamestnancov Záhradníckych a rekreačných služieb mesta Banská Bystrica.

  1. Treťohorný park

2 200 eur na „Treťohorný park“ získali členovia Občianskeho združenia lokálpatriotov Považská Bystrica. V projekte ide o veľmi zaujímavý pokus rekonštrukcie treťohorného lesa v centre Považskej Bystrice. Na  základe  poznatkov  paleobotaniky  a fytogeografie  boli ku  každému druhu identifikovanému v miestnych treťohorných vrstvách vybraní jeho najbližší súčasní príbuzní a konečná výsadba drevín bude realizovaná v jarnom vegetačnom období roku 2013. Areál bude následne odovzdaný do užívania verejnosti.

  1. Beliansky rybník – zelená oáza mesta Spišská Belá

Z grantu 2 200 eur zafinancovalo mesto Spišská Belá svoj projekt v obľúbenej oddychovej zóne Beliansky rybník, ktorá je pre jedinečné prírodné prostredie s výhľadom na panorámu Tatier atraktívnym prímestským rekreačným areálom pre obyvateľov mesta. Začínajú tu aj turistické a cyklistické chodníky smerom do Tatier. Na výsadbe 40 kusov lipy a javora, rovnako ako na revitalizácii zariadenia parku sa podieľali v príkladnej spolupráci predovšetkým žiaci a učitelia miestnych škôl, pracovníci obecného podniku  služieb,  členovia  miestneho  rybárskeho  zväzu, aj turisti a cykloturisti.

* * * * * *

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

  • Eva Šoucová – Media & Communication Consulting, spol. s r.o.

E-mail: eva.soucova@mcc.sk, Tel.č.: +421 2 53 41 00 85, +421 948 268 368

* * * * * *

METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách sveta s viac ako 700 veľkoobchodnými centrami typu cash&carry. Zamestnáva viac ako 120 tisíc ľudí a v roku 2012 dosiahlo tržby vo výške 32 miliárd eur. METRO Cash & Carry je predajnou divíziou METRO GROUP, jednej z najväčších medzinárodných maloobchodných a veľkooobchodných spoločností. V roku 2012 dosiahla skupina tržby približne vo výške 67 miliárd eur. Celkovo má spoločnosť viac ako 280 tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne 2 200 predajných centier v 32 krajinách sveta. Výkonnosť celej skupiny je založená na sile jej jednotlivých obchodných divízií, ktoré pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/Makro Cash & Carry – medzinárodný líder v oblasti veľkoobchodných predajní typu cash&carry (samoobsluhy), Real hypermarkety, Media Markt a Saturn – európska jednotka na trhu v oblasti maloobchodov so spotrebnou elektronikou a obchodné domy Galeria Kaufhof. Viac informácií nájdete na: www.metrogroup.de.

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 veľkoobchodných centier pre podnikateľov s predajnou plochou každého 7 500 m² a dve prevádzky formátu Drive-In v Trenčíne a Poprade. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika a priame nákupy vo veľkých objemoch umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny zákazníkov – profesionálov a to na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

Nadácia  Ekopolis  má  21-ročné  skúsenosti  s  manažovaním  grantových  programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Bez zbytočnej  byrokracie podporuje projekty  a  činnosť  stoviek  mimovládnych neziskových organizácií podľa ich aktuálnych potrieb, prináša inovatívne programy, myšlienky,  otvára  aktuálne  témy. Hlavným nástrojom nadácie sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú tak rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.