V Prši obnovili parčík zničený povodňami


Banská Bystrica, 10.11.2011.

Obec Prša, v okrese Lučenec, bola v Banskobystrickom kraji (v lete 2010) najviac zasiahnutá povodňami. Povodne neušetrili ani parčík v centre obce, kde na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Obec získala na projekt jeho obnovy 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Cieľom projektu bolo naplánovať a upraviť parčík tak, aby tu po doplnení mobiliáru a výsadbe zelene mohli byť opäť organizované podujatia a stretnutia pre občanov. Slávnostné otvorenie upraveného parčíka bude v rámci pamätných dní akad. maliara Bélu Bacskaiho, rodáka z Prše, v sobotu 12. novembra 2011 od 14.00 hod. 

Podľa finálneho návrhu obnovy parčíka upravili obyvatelia povrch priestoru a vytvorili nové cestičky. Pribudol aj drevený altánok a lavičky, premiestnený bol stĺp s osvetlením. Na jar 2012 budú vysadené nové kríky a kvety.

Plánovanie sa uskutočnilo formou ankety a dvoch verejných stretnutí. Občania na nich diskutovali o tom, ktoré dreviny musia odstrániť a ktorých zdravotný stav je naopak natoľko dobrý, aby mohli zostať. Zaujímavé bolo aj rozprávanie starších obyvateľov obce o tom, ako parčík vôbec vznikol a čo tu bolo pred ním. Na základe ich spomienok bola jeho pôvodná funkcia – priestor na napájanie dobytku – pripomenutá pri obnove studne a tiež prostredníctvom drevených sôch kravičiek, povedala Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Veríme, že obnovený parčík v obci Prša po ničivých povodniach znovu nadobudne svoj lesk a stane sa tak priestorom pre stretávanie sa miestnych občanov. Preto nás teší, že k tejto obnove prispela aj  ČSOB Finančná skupina,“ povedal Rastislav Murgaš, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Ľudské zdroje a služby ČSOB.

Viac informácií o projekte Vám poskytne: Ľuba Mokošová, 0915 655 285, Obec Prša.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

O programe PrieStory

V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou bola úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 € päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno), Veľkých Kapušanoch a Prši (okres Lučenec) mali  úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať

svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.