Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie štyri zelené výsadby


V rámci grantového programu Stromy namiesto letákov spoločnosť METRO Cash & Carry SR spolu s Nadáciou Ekopolis v roku 2015 podporila štyri ekologické projekty v celkovej hodnote 4 000 eur. Na projekt výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

Ekologické granty, ktoré budú podporené v roku 2015 prostredníctvom projektu Stromy namiesto letákov, vybralo METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Cieľom projektu Stromy namiesto letákov je prispieť jedným eurom za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku. Projekt realizuje METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už štvrtý rok.

„Teší nás, že naši zákazníci čoraz viac uprednostňujú elektronickú komunikáciu pred ponukou vytlačenou na papieri. Prostredníctvom iniciatívy Stromy namiesto letákov tak prispievajú k výsadbe stromov a napomáhajú skrášľovaniu okolia v regiónoch po celom Slovensku,“ hovorí Martin Jaroš, komunikačný manažér METRO Cash & Carry SR.

„Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. Vo Zvolene ide o obnovu Lesoparku Kozák, na základnej škole v Tvrdošíne vytvoria parčík, v Lipanoch vznikne školská záhradka a v Gbeloch zas spríjemnia život seniorom,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Z projektu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné štyri projekty:

Hlavnou myšlienkou projektu, ktorý bude realizovať mesto Gbely s deťmi zo základnej a materskej školy, je vytvorenie malých políčok na pestovanie byliniek a zeleniny v priestore Domu pokojnej staroby n.o. Gbely a zároveň dotvorenie priestoru výsadbou zelene a osadením lavičkami. Tento priestor bude slúžiť seniorom k zlepšeniu ich fyzického aj psychického zdravia a rozvoju sociálnych zručností.

OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH získalo finančnú podporu na projektu obnovy Lesoparku Kozák. Cieľom projektu Obnova Lesoparku Kozák je vrátenie pôvodnej podoby kedysi pekného Lesoparku Kozák pod Kúpeľmi Sliač, ktorý v priebehu rokov zchátral a zarástol tŕnistými drevinami. Dobrovoľníci chcú z neho spraviť opäť príjemné miesto na prechádzky, oddych či šport.

Realizáciou projektu na Základnej škole Rudolfa Dilonga v Tvrdošíne sa oddelí školský areál od obytnej časti, bude vybudovaný park, a to založením nového trávnika, výsadbou drevín, úžitkovookrasných rastlín i živého plota. Cieľom je v spolupráci s rodičmi a s mestom zlepšiť životné prostredie tohto priestoru výsadbou zelene, znížiť úrazovosť prostredia a oddeliť a odhlučniť od bytovej zóny deti v školskom areáli.

Na Spojenej škole v Lipanoch vznikne vďaka podpore spoločnosti METRO malá školská záhrada – rôzne stanovišťa – ovocné kríky, ovocné stromy, vinič a bylinková záhrada, jarná zelenina.

Viac informácií: Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis, 0911 452 457,  048 / 470 10 95, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.