Vo Zvolene vznikne prvý prírodný cintorín na Slovensku


V stredu 21. júna 2017 sa uskutoční verejná diskusia, na ktorej bude predstavený projekt Záhrada spomienok, ktorý realizuje CEEV Živica v spolupráci s mestom Zvolen, Fakultou ekológie a environmentalistiky TU Zvolen a českou organizáciou Ke kořenům. Vo Zvolene tak vznikne prvý prírodný cintorín na Slovensku, a to vďaka podpore grantového programu Zelené oázy, na ktorom spolupracuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft už 11. rok.

Záhrada spomienok je projekt prvého prírodného cintorína na Slovensku. „Naším cieľom je vytvoriť miesto, v ktorom sa prepojí úcta k zosnulým s úctou k prírode. Prírodné prostredie má aj svoj terapeutický a symbolický význam, ktorý môže pozostalým uľahčiť prechádzanie zármutkom,“ uvádzajú realizátori projektu.

Prírodný cintorín sa bude nachádzať v severnej časti cintorína Zlatý potok vo Zvolene. „Telá alebo popol zosnulých budú pochovávané pod koruny stromov, či ku kvetinovým záhonom. K premene miesta na prírodný cintorín je potrebná  výsadba bylinných záhonov, drevín a kríkov. Ďalej vytvoríme obradné miesto s umeleckým dielom, ktoré bude zároveň slúžiť ako miesto pre zapaľovanie sviečok. Pre spríjemnenie priestoru sem tiež umiestnime lavičky od miestnych rezbárov,“ dopĺňajú realizátori.

21.júna 2017 o 17.hodine sa v priestoroch Starej radnice vo Zvolene uskutoční verejná diskusia k projektu prírodného cintorína. „Príďte sa dozvedieť viac o tom, ako bude vyzerať, v čom sa líši od klasických cintorínov a čo vôbec znamená prírodné pohrebníctvo,“ pozývajú na diskusiu realizátori projektu. Projekt predstaví viceprimátor mesta Jaroslav Stehlík, spoluzakladateľka pražského Lesa vzpomínek Monika Suchánska z Ke kořenům a Andrea Uherková z CEEV Živica.

Viac informácií o projekte: Andrea Uherková, CEEV Živica, uherkova.andrea@gmail.com, 0902 339 615.

Link na podujatie na Facebooku.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.