Z programu PrieStory vznikne päť krajších priestorov po celom Slovensku


Banská Bystrica, 14.februára 2011

V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou je úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 eur päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno), Veľkých Kapušanoch a Prši (okres Lučenec) majú  úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá doteraz podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

O podporu sa v otvorenom grantovom kole mohli uchádzať skupiny občanov, mimovládne organizácie a samosprávy miest a obcí. Žiadatelia získali okrem finančnej čiastky na projekt aj technickú pomoc a poradenstvo pri jeho realizácii. Priestranstvá by mali byť upravené a sprístupnené verejnosti do 31. decembra 2011.

 „Pri hodnotení žiadostí sa poradný výbor opieral o zverejnené kritériá. Z nich najdôležitejšia bola účasť občanov na vytváraní verejného priestoru, už v etape navrhovania úprav. Práve tento postup je zárukou, že okrem obnoveného alebo nového verejného priestranstva vzniknú aj neviditeľné, ale rovnako dôležité zmeny v komunite. Spoločné plánovanie budúcnosti sa ukazuje kľúčové  v mestách a  obciach, ktoré boli postihnuté živelnou udalosťou, ako aj v iných sídlach,“ vysvetlila Martina Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

„Transparentnosť výberu je pre nás kľúčová a preto sa 5-členný poradný výbor opieral aj o názory konzultantiek, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s plánovacími stretnutiami a metodikou programu. Konečné rozhodnutie o podpore finálnych piatich projektov urobila správna rada Nadácie Ekopolis na základe odporúčaní poradného výboru. Osobne mi je veľmi ľúto, že nemôžeme podporiť všetky predložené projekty, to však ale nie je jediná aktivita, kde ČSOB Finančná skupina podala pomocnú ruku povodňami zaplaveným regiónom“, povedala Viera Konová, manažérka Oddelenia internej komunikácie a CSR.

Podporené projekty  z programu PrieStory 2011 

Obec Prša (okr. Lučenec) získala podporu na svoj projekt Oddychová zóna, ktorého cieľom je obnova priestoru v centre obce, ktoré bolo zaplavené v júni 2010. Na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Chceli by doplniť mobiliár, dosadiť zeleň a priestor osvetliť tak, aby mohli znovu organizovať podujatia a stretnutia pre občanov.

Vo Veľkých Kapušanoch (okr. Michalovce) bude nezávislá skupina občanov realizovať projekt  Naše sídlisko – náš priestor. Vytvorenie nového verejného priestoru pri bytovom dome, kde žijú mladé rodiny aj zdravotne znevýhodnení. Na meste, ktoré dnes nie je využívané, by mala pribudnúť detská zóna a pre starších oddychová priestor s posedením. Zároveň chcú upraviť aj miesto pre smetiaky.

Obnova srdca Martoviec (v okrese  Komárno) je názov projektu, na ktoré získala podporu  Nezisková organizácia MARTOS. Plánujú obnoviť parčík v centre obce, ktorý sa nachádza pri vodnom kanáli a uskutočňujú sa pri ňom rôzne kultúrne podujatia, Dni obce a pod. V parčíku by chceli doplniť drobný mobiliár a obnoviť detský park.

V Iži (okr. Komárno) upravia zanedbaný verejný priestor v centre obce. Obec získala z programu PrieStory podporu na vytvorenie nového verejného priestoru v bývalej záhrade pri zdravotnom stredisku. Priestranstvo by malo byť sprístupnené širokej verejnosti aj návštevníkom archeologickej lokality z rímskych čias. Keďže obec Iža má pri záplavách problémy so zvýšenou hladinou spodnej vody, nový verejný priestor chcú vybudovať na vyvýšenom, chránenom mieste a podľa predstáv miestnych občanov.

Neformálna skupina občanov v Handlovej (okr. Prievidza)        získala podporu na svoj projekt Oživme vzťahy v komunite. Ich cieľom je úprava plochy na sídlisku na Morovianskej ulici, ktorá bola zničená pri povodni. Plánujú vytvoriť miesto na stretávanie sa, oddych a  hry detí. Konkrétna náplň miesta a jeho súčasti si dohodnú spoločne. Dôležité je, aby upravený priestor bol bezpečný, otvorený a prístupný všetkým skupinám užívateľov.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o programe PrieStory: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory,         0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viac k programu PrieStory

Tematicky je program zameraný na parky, ihriská, nábrežia, malé tržnice, menšie objekty na námestiach, priestranstvá medzi obytnými domami a iné vhodné plochy. Výsledkom programu by mali byť za účasti obyvateľov navrhnuté a realizované úpravy verejných priestorov, ale aj obnovené či nové vzťahy v miestnych komunitách, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti.

Podmienky a kritériá grantového programu záujemcovia nájdu na internetovej stránke www.priestory.sk. Úspešných uchádzačov o grant Nadácia Ekopolis zverejní v médiách a na webovej stránke grantového programu. Lektorskú pomoc počas programu PrieStory budú poskytovať skúsení externí lektori.

Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.

Cieľom programu PrieStory je posilnenie miestnych komunít prostredníctvom spoločnej obnovy obľúbených verejných priestorov. Program podporuje účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú.

Obnovu a oživovanie verejných priestorov za účasti verejnosti začala podporovať Nadácia Ekopolis ako jedna z prvých nadácií na Slovensku. Vďaka získaným skúsenostiam sa zapojila do medzinárodného projektu UrbSpace – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia. Jeho cieľom je vypracovanie spoločnej stratégie tvorby mestských verejných priestorov, výmena odborných znalostí a aktuálnych trendov obnovy priestranstiev v mestách.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá:  v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory  v  Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej.

V roku 2009 vznikli nové priestory v Banskej Štiavnici, v Haniske (Košice), Krtovciach (Topoľčany) Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. O rok neskôr, v roku 2010  boli podporené projekty v Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce).

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.