Aj v trenčianskej ZátOKe pOKoja sa uskutoční jesenná slávnosť


25. októbra 2014 čaká obyvateľov mesta Trenčín príjemné komunitné podujatie s názvom Jesenná slávnosť. Podujatie je súčasťou projektu Schody do pohody, na ktorý získalo Centrum environmentálnych aktivít podporu vo výške 3 860 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Vďaka programu, ktorého štvrtý ročník realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, môže občianske združenie zatraktívniť obľúbený priestor ZátOKy pOKoja pri Váhu.

Iniciatíva ZátOKa pOKoja je súčasťou aktivít občianskeho združenia Centrum environmentálnych aktivít, iniciatíva a venuje sa práve zátoke pri atletickom ovále pod cestným mostom v Trenčíne. V roku 2011 prebehla revitalizácia zátoky a do tohto priestoru pribudol aj informačný panel, prírodná učebňa, ohnisko s lavičkou, vyhliadkové mólo a hojdačky. Členovia Iniciatívy ZátOKa pOKoja sa o priestor zátoky starajú, pravidelne ho kosia a čistia.

Projekt Schody do pohody, ktorý bol podporený v roku 2014 z programu Pohoda za mestom, sa týkal vybudovania lepšieho prístupu k zátoke, výsadby jedlých stromov a krov, ako aj organizácie príjemných komunitných podujatí. Jedným z takýchto komunitných podujatí je aj Jesenná slávnosť, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. októbra 2014. Od 10. hodiny bude prebiehať brigáda, dobrovoľníci vyčistia priestor, odstránia náletové dreviny a invazívne rastliny. Súčasťou brigády bude aj rozšírenie jedlého lesíka výsadbou stromov a posledné úpravy schodov z hrádze. Po brigáde, od 15. hodiny sú pripravené pre dobrovoľníkov zaujímavé aktivity. Okrem slávnostného odovzdania schodov do ZátOKy sa uskutoční aj bežecká štafeta s názvom Veľká ZátOKová a premiéra antigolfového odpaliska.

Organizátorom podujatia je Centrum environmentálnyhc aktivít a Občania pre Trenčín 21.

Viac informácií o projekte: Centrum environmentálnych aktivít, Richard Medal, 0905 469707
medal@changenet.sk.

 


O programe Pohoda za mestom:

Program Pohoda za mestom poskytol už štvrtý rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Šesť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 30 000 eur.

Viac informácií o programe Pohoda za mestom: Nadácia Ekopolis, Martina B. paulíková, 0949 266 151,paulikova@ekopolis.sk, www.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.