Skalica ako prvá získala certifikát Vitajte cyklisti!


Prvým držiteľom certifikátu Vitajte cyklisti! sa stalo mesto Skalica a jeho pamiatková zóna. Certifikát  bol slávnostne odovzdaný primátorovi mesta Stanislavovi Chovancovi, dnes na výstave ITF Slovakiatour 2008 v Bratislave. Skalica sa ako prvá môže pochváliť, že garantuje priateľský a ústretový prístup k cykloturistom a ich službám.

“Certifikáciu Vitajte cyklisti! realizuje na Slovensku Nadácia Ekopolis,  s podporou nadácie DOEN a spoločnosti Toyota. Jej cieľom je skvalitniť podmienky na cykloturistiku aj u nás,  prilákať  cykloturistov zo zahraničia a podporiť aj tento druh podnikania  v turizme, “ hovorí Ján Roháč, programový manažér z banskobystrickej Nadácie Ekopolis, ktorý spolu s Jurajom Flamíkom z českej  Nadace Partnerství udelil  zástupcom mesta certifikát.

Značka Vitajte cyklisti! sa udeľuje turistickým zariadeniam a službám, ktoré sú ústretové voči cykloturistom. Medzi posudzované kritériá patrí napr. vhodný priestor pre odloženie bicykla a batožiny, upravená ponuka nápojov a jedál, poskytnutie náradia na opravu bicykla alebo lekárničky. Rovnako by nemali chýbať  informácie pre cykloturistov, možnosť ubytovania na jednu noc, služby ako pranie a sušenie oblečenia a pod. To sú totiž podmienky, ktoré motivujú cykloturistu, aby si vybral práve takéto certifikované zariadenie na svoju návštevu a  pobyt.

Podľa špeciálnych kritérií je možné certifikovať aj turistické ciele ako  hrady, zámky, múzeá, jaskyne, kúpaliská a pod., čo pomôže zvýšiť atraktivitu týchto miest medzi cykloturistami.

Podobné certifikácie sa už niekoľko rokov úspešne využívajú v Nemecku, Rakúsku a i. Inšpiráciou pre nás je certifikácia Cyklisté vítáni, ktorú v Českej republike realizuje Nadace Partnerství. V rámci nej je už v Čechách certifikovaných viac ako 750 zariadení a turistických cieľov.

Certifikačná schéma Vitajte cyklisti! bude na Slovensku v v plnom rozsahu spustená v máji 2008.  “ Zatiaľ sa certifikácia pilotne testuje na Záhorí,  v garancii Združenia cestovného ruchu Záhorie región. Počas jari 2008 je tu naplánovaná certifikácia asi 15 zariadení. Získané skúsenosti z nich  budú využité na celom Slovensku,“ upresňuje Milan Hollý zo združenia Záhorie región.


Viac informácií: www.vitajtecyklisti.sk

Bližšie informácie o certifikačnej schéme Vitajte cyklisti! vám poskytne:
Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Viac informácií o pilotnej certifikácii na Záhorí získate u  Milana Hollého, OZ Záhorie región, 0905 625416, info@zahorie.info.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.