Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia pomôžu nájsť obciam riešenia efektívneho hospodárenia s vodou


Mladí ľudia môžu do konca januára 2017 zasielať svoje návrhy efektívneho riešenia hospodárenia s vodou. Najlepšie tri návrhy získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU, ktorá prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach.

Súťažiť môžu študenti a mladí ľudia do 30 rokov, ktorí si môžu vybrať konkrétny problém zo zoznamu zadaní, zverejnených na webe súťaže www.sutazprevodu.sk. „Zadania nám poslali samosprávy, mimovládne organizácie aj školy. Týkajú sa zachytávania dažďovej vody, revitalizácie ramena Váhu, mokrade v Pruskom či riešenia erózie pôdy a záplav pri prívalových dažďoch v obci Sebedín-Bečov,“ hovorí Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis. Súťažiaci môžu spracovať aj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa ale len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka pre CSR zo spoločnosti Nestlé.

V priebehu októbra a novembra 2016 sa uskutočnili v troch slovenských mestách semináre, ktorých cieľom bolo informovať a inšpirovať nielen študentov a mladých ľudí zapojených do súťaže PRE VODU, ale aj všetkých tých, ktorí na akejkoľvek úrovni rozhodujú o využití krajiny, vode a sídlach, aby plánovali a realizovali opatrenia na efektívne hospodárenie s vodou. Semináre boli otvorené aj pre odbornú verejnosť, zamestnancov verejnej správy, akademickú sféru, aktívnych občanov a členov mimovládnych organizácií.

„Zapojenie sa do súťaže mi dalo možnosť odprezentovať výsledky mojej práce a dostať ich do povedomia tých, ktorí ich v reálnom živote dokážu dostať do praxe, či sa nimi môžu inšpirovať. Osobne je to takisto aj satisfakciou za vloženú námahu pri riešení danej problematiky. Výnimočnosť súťaže tkvie v zapojení mladých ľudí, ktorí majú možnosť riešiť reálne situácie a zároveň svoje riešenia konzultovať s radou odborníkov. Je to peknou ukážkou, ako dôležitá je medziodborová komunikácia a práca v tíme odborníkov,“ približuje Stanislav Germuška, ktorý získal 1. miesto v súťaži PRE VODU 2015/6.

Harmonogram sútaže PRE VODU

Súťažný návrh je potrebné zaslať do konca januára 2017. Okrem popisu riešenia musí obsahovať aj rámcový odhad financií a vyhodnotenie rizík riešenia. Odborná porota následne vyberie šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do marcového finále. Pred ním budú mať finalisti možnosť absolvovať tréning prezentačných zručností v partnerskej organizácii v Čechách.

„Pri hodnotení sa kladie dôraz na inovatívnosť riešení, ako aj na komplexnosť riešenia problému vzhľadom na tému súťaže – efektívne a k prírode šetrné hospodárenie s vodou,“ uvádza doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., mentor a člen hodnotiacej poroty.

10. marca 2017 prebehne finále súťaže, v rámci ktorého finalisti odprezentujú návrhy pred porotou a porota vyhlási výsledky súťaže. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu vo výške 1100 €, 550 € a 200 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Víťaz slovenského finále predstaví svoju prácu na konferencii v Prahe pri príležitosti Dňa vody.

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.