Aktuality


Jún 2023

Odborný seminár „Regeneratívne poľnohospodárstvo: Odpoveď na klimatickú zmenu a globálnu krízu?“

15.júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia ministerstiev, štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti i akademickej obce.

Cieľom prvého bloku bolo oboznámiť poslancov, farmárov a odbornú verejnosť s regeneratívnym poľnohospodárstvom – čo sú jeho hlavné princípy, aké benefity prináša pre kvalitu pôdy, životné prostredie a poľnohospodárov. Prednášajúcimi bol Ladislav Miko, popredný pôdny mikrobiológ, poradca ministra životného prostredia Českej republiky a Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex s.r.o., ambasádor zdravej pôdy, poradca a poskytovateľ služieb v regeneratívnom poľnohospodárstve. Druhý blok semináru priblížil tému regeneratívneho poľnohospodárstva v širších súvislostiach, a to z hľadiska prínosu pre poľnohospodárov i spoločnosť. Túto problematiku predniesol Rostislav Mátl zo spoločnosti DVP Agro a.s. a Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé.

Prezentácie lektorov:

 

September 2022

Exkurzia na farme Krakovany-Stráže

21. septembra sa uskutočnila exkurzia na farme Krakovany-Stráže pre odborníkov a odborníčky z praxe, ktorí spolu so zaujímavými hosťami debatovali aj za okrúhlym stolom.

Prvou časťou programu bola exkurzia v teréne, ktorú viedol Ľubomír Marhavý z firmy Biopratex. Ten na pôdnej sonde ukázal účastníkom, aký vplyv na zdravie a úrodnosť pôdy má bezorebné hospodárenie (no-till hospodárenie). Práve bezorebný postup obrábania pôdy je jeden z pilierov regeneratívneho poľnohospodárstva.

Následnej diskusie za okrúhlym stolom sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Martin Kováč, predseda Poľnohospodárskeho  družstva Krakovany-Stráže, Robert Dohál, Jaroslav Jankovič zo Slovenskej agrolesníckej asociácie a Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť zo spoločnosti  Nestlé. Spolu s účastníkmi z verejného sektora, farmármi a poľnohospodármi, ako i zástupcami firiem i občianskych organizácií debatovali o potrebách jednotlivých sektorov  a výzvach, ktorým čelíme.

 

November 2021

Informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“

Nadácia Ekopolis usporiadala informačný webinár „Regeneratívne poľnohospodárstvo na Slovensku – súčasná situácia a možnosti pre jeho rozvoj“, ktorý sa uskutočnil online 25. novembra 2021 (štvrtok) od 13,00 – 15,00 hod.

Jeho cieľom bolo predstavenie východísk pre používanie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva (ako prístupov udržateľného využívania pôdy), diskusia o príkladoch dobrej praxe, ako aj o bariérach pre rozšírenie používania udržateľného poľnohospodárstva na Slovensku. V rámci webinára boli ponúknuté štyri zaujímavé prezentácie o poľnohospodárstve v EÚ a na Slovensku. Okrem zaujímavých prednášok boli predstavené výstupy analýzy, ktorú realizovala Nadácia Ekopolis v rámci programu PRE PÔDU.

Prezentácie a zdroje informácií o téme od lektorov webinára:

Prezentácie lektorov:

Zdroje informácií a inšpirácie od lektorov (youtube videá):

Webinár – pozvánka a účastníci:

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.