Fotografická súťaž Do práce na bicykli


Fotografická súťaž je súčasťou celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Organizátori sa aj v roku 2021 rozhodli, že súťažná časť kampane sa uskutoční od 1. do 30. júna. Registrácia samospráv a súťažných tímov bude odštartovaná 1. apríla. 

Cieľ fotografickej súťaže a kampane
Cieľom súťaže je zvyšovanie povedomia o bicykli ako dopravnom prostriedku a propagácia kampane Do práce na bicykli.

Podmienky fotografickej súťaže
Podmienky a posielanie fotografií

 • Fotografická súťaž bude prebiehať od 1. do 30. júna 2021
 • Súťažiaci môže poslať do súťaže fotografiu, ktorá podľa neho dobre vystihuje tému súťaže, ktorou je “Bicykel, vhodná alternatíva k autám pre cestu do práce”.
 • Súťažiaci môže do súťaže poslať iba vlastné autorské fotografie.
 • Žáner súťažnej fotografie je voľný, závisí na uvážení a výbere súťažiaceho.
 • Posielanie fotografií bude prebiehať:
  • prostredníctvom aplikácie Instagram. Súťažiaci označí svoju fotografiu hashtagom „#dopracenabicykli“.
  • prostredníctvom e-mailu (v prípade, že nemá aplikáciu Instagram). Súťažiaci pošle fotografiu v prilohe na e-mail:  nadaciaekopolis@gmail.com, do predmetu napíše “Fotosúťaž” a uvedie svoje meno a kontakt.
 • Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je do 30. júna 2021 o 16:00. 
 • Víťazi budú slávnostne vyhlásení  na vyhodnotení kampane Do práce na bicykli, o presnom termíne budeme informovať.

Prezentácia fotografií a hlasovanie

Fotografie zaslané cez instagram budú prezentované formou súťažného albumu na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a fotografie zaslané prostredníctvom e-mailu budú zverejnené na Facebook stránke Nadácie Ekopolis.

Súťažiť sa bude v troch kategóriách, a to:

1) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. júna 2021 do 5. júla 2021 do 16:00, na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorá získa najviac hlasov od verejnosti,

2) prostredníctvom hlasovania verejnosti – hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. júna 2021 do 5. júla 2021 do 16:00 na sociálnej sieti facebook na stránke Nadácie Ekopolis,

3) “Cena Nadácie Ekopolis”. Víťazom sa stane autor fotografie, ktorú vyberú pracovníci Nadácie Ekopolis.

Princípy hlasovania verejnosti:

 • hlasuje sa pomocou tlačítka “Srdiečko” (na Instagrame) / “Páči sa mi to” (na Facebooku) pod fotografiou,
 • hlasovanie bude ukončené dňa 5. júla 2021 o 16:00 hod.,
 • účastník hlasovania môže pridať svoj hlas ľubovoľnému počtu fotografií v albume,
 • víťazom súťaže sa stane ten súťažiaci, ktorý získa najviac hlasov pod svojou fotografiou.

Ďalšie informácie 

 • Fotografická súťaž bude vyhodnotená na Slávnostnom vyhlásení výsledkov Do práce na bicykli.
 • Víťazi všetkých troch kategórií získajú poukážku na nákup cyklodoplnkov v hodnote 100 € v cyklistickom e-shope terrabike.sk
 • Nadácia Ekopolis si vyhradzuje právo preveriť pôvod hlasov a v prípade, že bude podozrenie, že hlasy sú získané podvodom alebo podozrivým spôsobom, má nadácia právo fotografiu zo súťaže vylúčiť.
 • Za vyhodnotenie fotografickej súťaže je zodpovedná Nadácia Ekopolis, ktorá súťaž organizuje.
 • Na výhru vo fotografickej súťaži neexistuje právny nárok.
 • Zaslaním fotografie na uvedenú mailovú adresu dáva automaticky odosielateľ súhlasí so zverejnením fotografie vo fotoalbume Nadácie Ekopolis.
 • Zapojením sa do fotosúťaže na Facebooku či Instagrame zároveň dáva odosielateľ fotografie súhlas na použitie fotografie na propagačné účely v kampani Do práce na bicykli a na šírenie dobrého mena Nadácie Ekopolis. Viac o GDPR nájdete tu.
 • Podrobnejšie informácie: Martina R. Hromadová, ragalova@ekopolis.sk, 0908 371 289

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.