Grantový program pomôže vysadiť budúcnosť. Štartuje nový ročník Zelených oáz


Zeleň prináša do života ľudí množstvo benefitov – má pozitívny vplyv na ich fyzické aj psychické zdravie, zvyšuje kvalitu verejného priestoru a zmierňuje dopady klimatických zmien. Aj preto  ďalší ročník grantového programu Zelené oázy s heslom Sadíme budúcnosť  chce motivovať k výsadbe zelene pre zdravšie a krajšie prostredie.

Možnosť získať grant na zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí majú neziskové organizácie, komunitné centrá, školy, mestá a obce. Celkovo v programe Zelené oázy rozdelia spoločnosť Slovnaft a Nadácia Ekopolis medzi najlepšie projekty sumu 60 000 eur. Stačí dobrý nápad a chuť dotiahnuť ho do konca.

Stupeň zastavania mestského prostredia je neúmerný v porovnaní so zeleňou, ktorá pri novo budovaných zastavaných priestoroch mesta vzniká. Preto podporíme nadšencov a lokálnych patriotov, ktorí chcú zazeleniť svoje okolie a spraviť niečo prospešné pre mesto,“ hovorí programový manažér programu z Nadácie Ekopolis, Milan Hronec.

Výzva na podávanie projektov je otvorená od 7. decembra 2020 do 18. januára 2021. Následne odborná komisia vyberie najlepšie návrhy projektov, ktoré automaticky získajú finančnú podporu. Zároveň  vyberie z každého kraja ďalšie minimálne 2 projekty, o ktorých rozhodne verejnosť v online hlasovaní. Vybrané projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2021.

Program Zelené oázy za štrnásť rokov podporil na Slovensku už takmer 350 zelených projektov. Nové alebo obnovené zelené miesta plnia svoju úlohu nielen z pohľadu životného prostredia, ale aj z pohľadu budovania vzťahov medzi lokálnymi komunitami. Aj v tomto ročníku programu chceme podporiť projekty prinášajúce viac zelene do našich miest a slúžiace širokej verejnosti,“ dodáva Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie SLOVNAFT, a.s. 

Chcete požiadať o grant? Kliknite SEM!

 

Do predošlého ročníka sa zapojilo 179 žiadateľov, z ktorých verejnosť a poradný výbor grantového programu vybrali na realizáciu 23 najlepších projektov.

Podrobné informácie o tom, kto a ako môže požiadať o grant v programe Zelené oázy, nájdete na podstránke zelených oáz.

Viac informácií poskytne aj programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.