Nech chodníky ožijú


Program Živé chodníky podporí na jar 2020 obnovu a opravu značenia na turistických a cykloturistických trasách, ako aj obnovu studničiek v ich blízkosti. Program, ktorý podporuje Nadácia Ekopolis a značka Horalky od Sedity, už dvanásť rokov napomáha turistickej a cykloturistickej infraštruktúre po celom Slovensku.

Aj tento rok zbiera Nadácia Ekopolis projektové námety, ktoré sa budú uchádzať o podporu v celkovej sume 10 tisíc eur. Cieľom programu je obnova alebo vylepšenie turistickej a cykloturistickej infraštruktúry, pričom povinnou súčasťou je vylepšenie studničiek a priestorov okolo nich. „Hlavnú časť každého projektu by mala tvoriť obnova, oprava, čistenie a údržba turistického značenia – pásové maľované značky a  smerovky a tabuľky v zmysle noriem,“ približuje Ján Roháč, programový manažér z Nadácie Ekopolis. „Tento rok sa opäť vraciame aj k studničkám, ktoré mali medzi verejnosťou a turistami veľký ohlas. Ide predovšetkým o vylepšenie, vyčistenie, či o obnovu už existujúcich studničiek, alebo aj vytvorenie úplne nových,“ dodáva Roháč.

Podaný projekt môže obsahovať aj ďalšie aktivity, napríklad obnovu, opravu a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, resp. verejných priestranstiev na daných trasách.  Môže ísť napríklad o lávky, mostíky, rebríky, protierózne opatrenia, odpočívadlá, prístrešky a útulne, či informačné a mapové panely a mnohé ďalšie.

O podporu môže požiadať organizácia, ktorá je dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cykloturistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášľovania prostredia, či spravovania územia. Termín ukončenia prijímania návrhov je 18. marec 2020.

Program Živé chodníky vznikol v roku 2008, pričom pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko a vďaka dlhodobej spolupráci s Horalkami od Sedity bolo obnovených viac než 182 km turistických a cykloturistických trás. Celkovo bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených už 844 km turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Viac informácií nájdete na podstránke programu.

Podrobné informácie pre podanie návrhu na projekt nájdete v Propozíciách programu.

Kontaktné osoby:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.