O nových Zelených oázach rozhodlo aj hlasovanie verejnosti


Na Slovensku pribudne ďalších 23 nových alebo revitalizovaných zelených plôch. Vybudujú ich dobrovoľníci s podporou grantového programu Zelené oázy, ktorý im pomôže celkovou sumou 60 000 eur.   

V aktuálnom 14. ročníku environmentálneho programu Nadácie Ekopolis a Slovnaftu o víťazoch po prvý raz rozhodovala okrem grantovej komisie aj verejnosť. Medzi 23 najlepších projektov sa tak dostali aj zelené oázy, ktoré mali v každom kraji pri verejnom hlasovaní najviac fanúšikov.

Finančná pomoc z grantu oživí zaujímavé a užitočné projekty. Obec Malinovo bude mať novú čerešňovú aleju, občianske združenie Ďarmoty zrevitalizuje náučný chodník venovaný tradičným remeslám, vznikne nový cyklopoint, aj komunitné centrum vo vinohradoch, zamerané na ekologické vinohradníctvo. Vo verejnom hlasovaní ľudia rozhodli, že grantový program podporí aj obnovu tradičnej orechovej aleje medzi obcou Horné Orešany a kláštorom, či vznik náučného chodníka v unikátnom prostredí meandrov Hrona pri Telgárte na Horehroní.

Odborná komisia ešte vo februári vybrala zo 179 žiadostí o grant jedenásť najzaujímavejších, ktoré získali priamu podporu. Ďalších 26 projektov sa v marci uchádzalo o hlasy verejnosti. O finálnom rebríčku rozhodlo 19 114 hlasov. Grant získalo dvanásť projektov s najvyšším počtom hlasov.

Na zelených oázach, podporených v tomto ročníku, budú ich autori pracovať od apríla do konca októbra 2020. Pre výnimočnú situáciu, spôsobenú epidémiou koronavírusu, je realizačná fáza rozšírená o prísne zdravotno-bezpečnostné opatrenia,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Zoznam podporených projektov v roku 2020 z grantového programu Zelené oázy nájdete TU.

Program Zelené oázy podporuje trvalú starostlivosť o oblasti, ktoré slúžia širokej verejnosti, chránia prírodu a presadzujú trvalú udržateľnosť. Nadácia Ekopolis a Slovnaft takto už 14 rokov motivujú aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Podrobné informácie o podporených projektoch i celom programe Zelené oázy nájdete na www.ekopolis.sk a www.oazy.sk. Viac informácií rád poskytne aj programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.