Objavili sme miesta dobrej praxe pri hospodárení s vodou v našom regióne


V rámci súťaže Pre vodu zorganizovala Nadácia Ekopolis ďalšiu odbornú exkurziu nie len pre záujemcov o súťaž, ale i pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o pozitívnych príkladoch opatrení na efektívne hospodárenie s vodou. Tentokrát sa exkurzia venovala téme jej hospodárenia v zastavanej krajine v okolí Banskej Bystrice, Zvolena a Banskej Štiavnice.

Súťaž PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis vďaka podpore spoločnosti Nestlé s cieľom prepájať tých, ktorí hľadajú riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa hospodárenia s vodou a mladých ľudí od 18 do 30 rokov, najmä študentov a začínajúcich odborníkov v oblasti ochrany vôd a hospodárenia s vodou, či stavbárov. Súčasťou súťaže sú aj odborné semináre a exkurzie, ktoré majú upozorňovať na aktuálne výzvy a problémy ochrany vôd na Slovensku. Prvá exkurzia sa konala v júli, kedy odborníci navštívili Dunaj a jeho ramennú sústavu.

Odborníci, študenti ale i médiá tak mali možnosť navštíviť viaceré príklady dobrej praxe z okolia Banskej Bystrice, Zvolena a Banskej Štiavnice dňa 5. augusta počas poldňovej exkurzie. Spolu až 33 účastníkov – študentov, odborníkov, ale aj médií, si mohlo na vlastné oči prezrieť príklady dobrej praxe hospodárenia s vodou a adaptácie na zmenu klímy. Zúčastnení videli vodozádržné opatrenia na zrážkovú vodu v čistiarni odpadových vôd v Rakytovciach, koreňové čistiarne odpadovej vody v okolí Banskej Štiavnice a diskutovalo sa aj priamo na zelenej streche na autobusovej stanici vo Zvolene s jej realizátormi.

Organizátormi exkurzie sú Nadácia Ekopolis a ECOPLANET SLOVAKIA s.r.o.

Viac o súťaži PRE VODU.

Kontakt:

Martina Paulíková, paulikova@ekopolis.sk, +421 915 811 195

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.