Prezentácia súťažných prác vo finále súťaže PRE VODU bude online


Na začiatku októbra vydala Európska environmentálna agentúra (EEA) novú hodnotiacu správu, v ktorej experti poukazujú na urgentnú potrebu plánovania a realizácie adaptačných opatrení na zmenu klímy. Práve tento typ opatrení navrhujú aj mladí odborníci v rámci súťaže „PRE VODU“, ktorej uzávierka v rámci piateho ročníka bude 10. novembra.

Správa s názvom Mestská adaptácia v Európe: ako mestá a obce reagujú na klimatickú zmenu“ apeluje najmä na rýchlu realizáciu adaptačných opatrení na lokálnej úrovni, osobitne v urbanizovanom prostredí. V prípade Slovenska sa na jednej strane oceňuje existencia strategických materiálov o adaptácii na negatívne dôsledky zmeny klímy a tiež pozitívne príklady v niektorých samosprávach. Na strane druhej ale agentúra upozorňuje aj na nevyhnutnosť adaptácie na zmenu klímy v mestách, keďže takmer 75 % Európanov žije v mestských oblastiach a Slovensko v tomto čoskoro nebude výnimkou. „Spôsob, akým plánujeme a budujeme naše mestá, zostáva podľa EEA neudržateľný – problematická je predovšetkým pokračujúca výstavba v záplavových oblastiach, narastajúce pokrývanie pôdnych povrchov betónom či asfaltom, ale aj malé množstvo zelených priestorov,“ uvádza Martina Paulíková, manažérka súťaže Pre vodu z Nadácie Ekopolis.

Na práve tieto problémy sa zameriavame už 5. rok v celoslovenskej súťaži PRE VODU. Cieľom je prepojiť tých, ktorí hľadajú riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa hospodárenia s vodou priamo v obciach, mestách, či firmách a mladých ľudí od 18 do 30 rokov, najmä študentov a začínajúcich odborníkov v oblasti ochrany vôd a hospodárenia s vodou, či stavbárov, ktorí im vedia ponúknuť opatrenia ušité na mieru,“

Vzhľadom na obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia covid-19 bude finále súťaže a prezentácia pred odbornou porotou prebiehať neverejne formou on-line prezentácií cez platformu zoom. Finalisti súťaže dostanú emailom detailnejšiu informáciu o odporúčanej štruktúre prezentácie a pridelený presný čas na on-line „stretnutie“ s porotou. Finalisti budú môcť sledovať aj prezentácie ostatých súťažiacich alebo sa pripojiť iba na vlastnú prezentáciu.

Výsledky 5. ročníka súťaže PRE VODU budú oznámené počas slávnostneho vyhlásenia, ktoré sa uskutoční formou online verejného streamu v januári 2021.

Súťaž PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis vďaka podpore spoločnosti Nestlé . Viac informácií o súťaži nájdete na webe www.sutazprevodu.sk

Jednotlivci alebo súťažné tímy môžu svoje práce do súťaže ešte stále prihlásiť a to až do 10. novembra, kedy je uzávierka tohoto ročníka. Študenti môžu do súťaže prihlásiť aj svoje ročníkové, či diplomové práce. Po termíne uzávierky bude nasledovať finále pred odbornou porotou, no vzhľadom na obmedzenia v súvislosti s o šírením ochorenia covid-19 budú prezentácie súťažiacich prebiehať neverejne formou a online. Výsledky 5. ročníka súťaže PRE VODU budú oznámené počas slávnostného vyhlásenia, ktoré sa uskutoční formou online verejného streamu v januári 2021.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.