Program pre aktívnych občanov podporí ďalších 61 projektov


Nadácia Ekopolis spoločne s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou podporili v poradí druhom kole výziev až 61 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 3 032 745 EUR. Vďaka programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2014-21, tak môžu odštartovať ďalšie projekty po celom Slovensku, ktoré  pomôžu lepšej správe vecí verejných, ochrane ľudských práv i zlepšeniu postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

 Druhá výzva opäť ponúkla záujemcom z neziskového sektora päť oblastí, v ktorých mohli žiadať financie na svoju podporu. Ide o témy Občianska participácia, Obhajoba verejných záujmov, Ľudské práva, Zraniteľné skupiny a Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

V téme Občianska participácia je podporených 6 projektov v celkovej výške 414 057 €. Medzi podporené organizácie patrí Nadácia Rafael s projektom zapojenia verejnosti do prípravy Koncepcie pomoci ľuďom s autizmom, Centrum environmentálnej a etickej výchovy živica s projektom Zelená škola, nezisková organizácia Tabačka Kulturfabrik, občianske združenie Tichá voda s projektom na budovanie siete aktívnych občanov, a organizácia Mládež ulice.

V téme Obhajoba verejných záujmov je podporených 7 projektov v celkovej výške 608 305 €. Podporu získala napríklad organizácia Cyklokolaícia s projektom, ktorý sa týka advokačných aktivít udržateľnej mobility, organizácia IPčko s projektom legislatívneho ukotvenia liniek dôvery,  Transparency International Slovensko s projektom Komu tečú naše peniaze?, či VIA IURIS a projekt Piliere právneho štátu.

Téma Ľudské práva má prioritu zlepšiť na Slovensku  vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv. Program v nej podporil 11 projektov v celkovej výške 765 708 €. Medzi podporené projekty patrí napríklad Vzdelávanie učiteľov kritického myslenia v regiónoch z dielne Slovenskej debatnej asociácie, občianske združenie Dúha na východe, či Centrum komunitného organizovania s projektom Školy za demokraciu.

V téme Zraniteľné skupiny bolo na podporu vybratých 25 malých projektov v celkovej výške 341 325 EUR a 4 základné projekty v celkovej výške 253 350 EUR. Medzi úspešné malé projekty sa zaradili napríklad Detstvo deťom Dobšiná s projektom centra podpory včasnej intervencie, Oheň nádeje s projektom Cesta von z geta, nezisková organizácia Centrum dobrovoľníctva alebo občianske združenie pre podporu výchovy a kultúry – ROMA s projektom na lepší život rómskej ženy. Ďalšie podporené projekty sú napríklad Cesta do života z dielne Spoločnosti Úsmev ako dar, alebo združenia STORM a projekt 3P – práca, pomoc, podpora.

Program podporuje aj rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Spolu bolo podporených  8 projektov v celkovej sume 650 000 EUR. Patria medzi ne WWF Slovensko s projektom Zelená pre biznis, Centrum inkluzívneho vzdelávania, či občianske združenie Karpatský Rozvojový inštitút s projektom Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI.

Viac informácií nájdete na www.acfslovakia.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.