Rozhovor s našim riaditeľom, Petrom Medveďom


Spoločnosť Veolia, vďaka ktorej môžeme realizovať viacero užiťočných biodiverzitných programov, vydala v zimnom vydaní svojho časopisu  Naša Veolia článok o projekte Biodiverzita do škôl a prečítať si môžete aj krátky osobný rozhovor s našim riaditeľom, Petrom Medveďom.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.