Pozvánka: Konferencia o bezpečných cyklotrasách


Pozývame vás na konferenciu Zvýšenie bezpečnosti na cestách Dunajskej oblasti pre všetkých účastníkov premávky. Konferencia je úvodnou akciou projektu SABRINA, zameraného na zvýšenie bezpečnosti cyklotrás v strednej Európe. Konferencia je organizovaná spoločne s projektom RADAR, ktorý je zameraný na bezpečnosť zraniteľných cestnej premávky – chodcov a cyklistov. Konferencia sa koná v anglickom jazyku.

Konferencia sa koná online dňa 15. októbra 2020 od 10.00 do 12.30 hod.

Na konferenciu pozývame odborníkov z radov projektantov, pracovníkov verejnej správy a dopravných inšpektorátov, pre ktorých bude dobrou príležitosťou dozvedieť sa a diskutovať o nových trendoch  a strategických zámerov zvýšenia bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky v EÚ.

Témy konferencie sú najmä:

  • výzvy a potreby cyklodopravnej infraštruktúry;
  • súčasné metódy hodnotenia bezpečnosti cyklotrás;
  • skúsenosti z plánovania a navrhovania cyklistickej infraštruktúry;
  • bezpečnosť školských ulíc;
  • plánovanie bezpečných komunikácií;
  • čo je možné spraviť pre bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky;
  • smart technológie pre manažment infraštruktúry;

Program a registráciu nájdete na tomto linku.

 

Info pre slovenských záujemcov: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis,rohac@ekopolis.sk, 0905 240137

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.