Viac prírody v meste – Živý val v Novej Cvernovke


Až 80 % územia v Európe je využívaného ľuďmi pre urbanizáciu, priemysel, dopravnú infraštruktúru a poľno i lesohospodársku produkciu. Pre rastliny a živočíchy v týchto územiach obvykle veľa priestoru nezostáva.

Inak na to idú v Novej Cvernovke. V roku 2016 sa do budovy bývalej chemickej školy v Bratislave presťahovalo 35 ateliérov. Nová Cvernovka dnes funguje ako multifunkčný kultúrny a kreatívny priestor, má exteriérovú terasu a pódium, verejnú knižnicu, aj filmový a fotografický ateliér. Okrem toho sa miestnej „cvernovkárskej“ komunite podarilo pretvoriť pôvodne zanedbaný okolitý priestor centra na permakultúrnu záhradu, ktorá dnes nielen produkuje ovocie, zeleninu a bylinky, ale slúži aj ako zelená oáza, akých v  bývalej priemyselnej zóne nie je veľa.

Práve do tohto priestoru pribudol minulú jeseň ďalší zaujímavý a užitočný objekt – Živý val. Ten slúži ako oddeľovací prvok medzi záhradami a vynoveným parkom, kde sa dejú aj verejné podujatia. Povrch valu postupne vytvorí sústava rôznych rastlín, stromov a kríkov, a tak jeho ďalšou funkciou bude obohatenie záhradného biotopu a zvýšenie biodiverzity rastlín a živočíchov v meste. Rastliny, kríky, stromy a kvety pokrývajúce val budú vďaka zadržiavaniu a odparovaniu vody v pôde plniť nielen estetickú, ale aj ochladzovaciu funkciu. Tieto efekty sú žiadúce hlavne v mestských parkoch na spríjemnenie pobytu v horúcich letných mesiacoch a napomáhajú prirodzenému kolobehu vody. Val dotvoria aj pne a odumreté časti kmenov a stromov, ktoré budú slúžiť ako útočisko pre hmyz.

Záverečné práce na dotvorení živého valu sme plánovali dokončiť v rámci dobrovoľníckej akcie počas jesene v spolupráci cvernovkárov, a dobrovoľníkov z Ekopolisu a zo spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, ale počasie a pandemické opatrenia stretnutie neumožnili. V minulom roku preto ostalo pri finančnej podpore, ale dobrovoľnícku akciu sme si odložili na rok 2021 a veríme, že za okolností, ktoré budú viac priať podujatiam naživo, aj Živý val naozaj ožije!

Fotodokumentácia_Živý val_Cvernovka_2020

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.