Vianočné prianie


Milí priatelia, všetci naši priaznivci a podporovatelia. 

Rok 2020 je za nami. Zostáva po ňom zvláštny pocit neistoty ale určite aj nádeje, že rok 2021 by mohol byť lepší. V Ekopolise sa nám napriek sťaženým podmienkam podarilo urobiť takmer všetko, čo sme mali naplánované. Často sme museli improvizovať, meniť veci na poslednú chvíľu, hľadať schodné riešenia ale šlo to. Vďaka tomu, že všetci veľmi chceme, vďaka odhodaniu ľudí, ktorí pracujú na podporených projektoch a vďaka ochote aj pochopeniu našich partnerov. Ďakujeme vám! 

Zostáva nám skúsenosť, aby sme si oveľa viac vážili, keď môžeme žiť, tvoriť, pracovať a dávať v normálnych podmienkach. Zostáva nám poučenie, že bez vedy a vedeckých poznatkov to nejde a nepôjde. To sa týka nielen nášho zdravia, ale aj zdravia jedinej planéty, ktorú máme. 

Všetkým vám želáme, aby sme sa čo najskôr vynorili zo sveta on-line podujatí a z uzavretých bublín. 

Ešte raz ďakujeme za podporu a spoluprácu v roku 2020. Úprimne všetkým prajeme Vianoce v okruhu najbližších a nový rok 2021, v ktorom pandémiu zaknihujeme ako skúsenosť, z ktorej sa dokážeme poučiť do budúcnosti.

 

Krásne Vianoce a úspešný štart do roku 2021 praje celý tím Nadácie Ekopolis

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.