Webinár: Zabezpečenie migrácie živočíchov a dopady na využívanie krajiny


Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Záhorie a CHKO Malé Karpaty a Nadácia Ekopolis v rámci projektu „DaRe to Connect – Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000“ pozývajú na pracovný webinár Zabezpečenie migrácie živočíchov a dopady na využívanie krajiny. Webinár sa uskutoční 6. októbra 2020 (utorok) – od 9:30 do 11:30 hod. online cez platformu zoom. 

Seminár je určený pre pracovníkov okresných úradov, stavebných úradov a iných inštitúcií, ktoré rozhodujú o využívaní krajiny a povoľovaní činností s vplyvom na migráciu živočíchov resp. na konektivitu krajiny, ďalej pre zástupcov samospráv, vlastníkov a užívateľov pozemkov v priestore Záhoria a Malých Karpát, expertov v oblasti krajinného a územného plánovania, ekológie či využívania krajiny.

Webinár sa uskutoční online cez platformu zoom. Počet účastníkov na stretnutí je limitovaný a viazaný na potvrdenie organizátorov – svoju účasť nahláste na paulikova@ekopolis.sk a to najneskôr do 2. 10. 2020. Prihlásení účastníci dostanú emailom prístupové údaje na prihlásenie sa ku webináru.

Pozvánka spolu s programom 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.