Zelená oáza pri cyklochodníku 


Tohtoročné projekty z programu Zelené oázy sa pomaly prebúdzajú k životu. Jedným z prvých je aj výsadba zelenej oázy – aleje zo 40 javorov a iných krovín priamo v Liptovskom Mikuláši na cyklotrase pri Váhu. Projekt je z dielne OZ TATRY a LIPA – Liptovskí aktivisti, o.z. Tí sa už tešia aj na jesennú výsadbu, s ktorou chcú pokračovať ďalej.

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

 

Téma ročníka 2020

Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V tomto ročníku sme sa zamerali na podporu vytvárania alebo rozširovania menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače – včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode.

Viac o programe Zelené oázy

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.