Hľadáme kolegu / kolegyňu!


V nadácii Ekopolis hľadáme spolupracovníka / spolupracovníčku na pozíciu projektového manažéra / manažérky so vzdelaním a skúsenosťami v témach environmentálne šetrného poľnohospodárstva a agrolesníctva s miestom výkonu práce v Banskej Bystrici. 

Zodpovednosti:  

 • Realizácia projektu zameraného na environmentálne šetrné poľnohospodárstvo a agrolesníctvo „Pre pôdu“. Hlavná pracovná náplň v r. 2021: 
 • spracovanie analýzy a zmapovanie prostredia na Slovensku v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva – zmapovanie situácie a dôležitých subjektov, vrátane prostredia farmárov, analýza už používaných postupov agrolesníctva, ekologického a regeneratívneho poľnohospodárstva a identifikácia bariér, identifkácia perspektív pre používanie týchto postupov v budúcnosti  
 • online a osobná komunikácia s identifikovanými dôležitými subjektmi v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva a príprava a organizačné zabezpečenie min. 1 okrúhleho diskusného stola a min. 1 exkurzie na miesta dobrej praxe pre zástupcov donora, verejných inštitúcií, mimovládnych organizácií a médií 
 • zabezpečenie záverečnej akcie – webináru alebo workshopu s prezentáciou analýzy a mapovania prostredia (v spolupráci s pracovníkmi Nadace Partnerství v ČR) 
 • Reálna perspektíva na pokračovanie projektu po r. 2021 v závislosti na výstupoch a odporúčaniach z projektu z r. 2021 
 • Vedenie evidencie a projektovej dokumentácie aktivít 
 • Príprava podkladov pre komunikačné výstupy súvisiace s projektovými aktivitami (texty, fotografie) 
 • Spracovanie záverečnej hodnotiacej správy za ročník 2021 
 • Komunikácia s donorom programu 

Očakávame: 

 • Vysokoškolské vzdelanie v téme prislúchajúcej pracovnej náplni 
 • Praktické vedomosti v téme environmentálne šetrného poľnohospodárstva a agrolesníctva 
 • Zručnosti v oblasti projektového manažmentu: dochvíľnosť v implementácii, schopnosť plánovania a koordinácie rozmanitých prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi, 
 • Zručnosti v rozvoji pracovných vzťahov: komunikačné zručnosti a schopnosť spolupracovať s partnermi z rôzneho prostredia, 
 • Proaktívny prístup, ochota učiť sa a rozvíjať, schopnosti pracovať v tíme; 
 • Dobré užívateľské zručnosti s PC 

Skúsenosti s realizáciou a riadením projektov financovaných z grantov EÚ sú výhodou. 

Ponúkame: 

 • Príležitosť rozvíjať perspektívnu a spoločensky dôležitú tému v prostredí rozvinutej neziskovej organizácie 
 • Priateľské a podnetné pracovné prostredie, prinášajúce možnosti profesionálneho rastu; 
 • Možnosť pracovať aj v teréne a z domu, 
 • Flexibilný čiastočný pracovný úväzok v rozsahu cca 100 hodín mesačne 
 • Platové ohodnotenie: hrubá mzda 900 €/mes, resp. možnosť práce na mandátnu zmluvu 1 200 €/mes 
 • Nástup od júla 2021 

Ak je pre vás ponuka zaujímavá, pošlite e-mailom svoju žiadosť vrátane motivačného listu a životopisu na adresu paulikova@ekopolis.sk. Žiadosti prijímame priebežne do obsadenia pozície. 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.