Ocenení víťazi v letnej fotografickej súťaži Vitajte cyklisti!


Cykloturistická sezóna sa pomaly chýli ku koncu, no mnohým cykloturistom zostali spomienky na letné prázdniny na bicykli. O niektoré fotopríbehy sa s verejnosťou podelíme vďaka Vitajte Cyklisti V4 Summer Photo Contest 2021. Súťaž organizovaná Nadace Partnerství bola venovaná tým, ktorí strávili dovolenku v aktívnom režime v krajinách Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko. Hlavným motívom medzinárodnej súťaže boli fotografie služieb pre cyklistov (certifikované ubytovanie Vitajte cyklisti, reštaurácie, turistické infocentrá, servisy pre bicykle alebo len trasy EuroVelo a Greenways vo V4). Po vyhlásení súťaže sme na sociálnych sieťach dostali 42 odpovedí.
Projekt je kofinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Višegrádskych grantov z Mezinárodného Višegrádskeho Fondu. Poslaním fondu je šírenie myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce ve stredneh Európe.“

Viac informácií sa dočítate v Tlačovej správe (v anglickom jazyku): Press Release_photocontest CW in V4

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.