Online konferencia: Udržateľná mobilita na Slovensku


Pozývame Vás na online konferenciu o aktuálnych otázkach rozvoja nemotorovej dopravy v slovenských mestách. Podujatie sa uskutoční online prostredníctvom platformy zoom v utorok 23. novembra 2021 od 9:00 do 13:00.

Cieľom podujatia je identifikácia potrebných opatrení pre zlepšenie mobility v mestách/obciach na Slovensku. Prostredníctvom prezentácií príkladov dobrej praxe a panelových diskusií budú experti hľadať spoločné riešenia, návrhy a podnety, ktoré prispejú k zlepšeniu mobility a tým aj k celkovému zlepšeniu kvality ovzdušia a života obyvateľov na Slovensku.
Príležitosťou bude aj možnosť výmeny poznatkov, skúseností a nadviazanie kontaktov.

Program:
Blok I. Ako budovať cyklistickú a pešiu infraštruktúru aj bez eurofondov? Príklady malých aj veľkých opatrení, investícií, vylepšení, na ktoré neboli použité európske finančné zdroje. Odborný garant: Ján Roháč, Nadácia Ekopolis a Cykloplatforma Slovenska (65min.)

Blok II. Školské zóny a ulice ako modelová téma. Odborný garant: Andrea Štulajterová, OCI BB (65min)

Blok III: Čo treba zlepšiť v systéme navrhovania a schvaľovania cyklistickej a pešej infraštruktúry? Skúsenosti z projektovania a schvaľovania. Odborný garant: Marián Gogola, Žilinská univerzita v Žiline a OZ Mulica (65 min.)

Zhrnutie a záver (30min.)

Prihlásiť sa na webinár je možné do 23. 11. 2021 (do 8.00 hod.) na e-mail etm@sazp.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.