Online seminár: Multifunkčné firemné areály pre ľudí a prírodu


Online seminár pre manažérov prevádzok.
Uskutoční sa 18.02.2021, 14:30–16:00.

Firemné areály hrajú v každodennom pracovnom rytme spoločnosti obvykle vedľajšiu úlohu. Ak sú však vytvárané a udržiavané tak, aby boli priaznivé pre biodiverzitu, teda rôzne druhy rastlín a živočíchov, neprospieva to len ekológii. Takéto zelené priestory tiež môžu zvýšiť kvalitu pracovného prostredia pre zamestnancov, šetriť financie a prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatických zmien a adaptácii na zmenu klímy. A to všetko bez oslabenia ich primárnej, teda ekonomickej funkcie.

Aj dnešní zákazníci od súkromných spoločností stále viac očakávajú, že budú spoločensky zodpovedné a prispejú k ochrane prírody a krajiny aj vo svojom okolí. K čoraz výraznejšej podpore a ochrane biodiverzity v sídelnom prostredí smerujú aj zmeny politík na rôznych úrovniach.

Dizajnom areálov priaznivým pre biodiverzitu môžu byť tieto očakávania naplnené. Pre dosiahnutie výsledku je pritom často potrebná len premyslená zmenu prístupu k spravovaniu priestorov.

Online seminár prináša predstavenie potenciálu a základných princípov firemných areálov priaznivých pre biodiverzitu. Dozviete sa o nízkonákladových opatreniach, ako aj komplexných riešeniach a súvisiacich spôsoboch údržby. Zohľadnené sú pritom aj podmienky odlišných klimatických zón Európy.

Prezentácie a diskusie budú v anglickom jazyku.

Prezentujú:

  • David Alvarez Garcia, výkonný riaditeľ, Ecoacsa, Španielsko
  • Štefan Jančo, programový manažér, Ekopolis, Slovensko
  • Marina Hämmerle, architektka, Rakúsko
  • Frieder Weigand, záhradný projektant a programový manažér, Lake Constance Foundation, Nemecko

Kontaktná osoba a registrácia:
Daniela Dietsche, daniela.dietsche@bodensee-stiftung.org

Viac informácií nájdete na www.biodiversity-premises.eu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.