ROCS National Training: Stretnutie občianskych aktivistov


Vo štvrtok 20. mája sa konalo podujatie Reclaim! National Training v rámci nášho nového projektu Reclaim our civil space!. Stretli sme sa po veľmi dlhom čase v rámci všetkých opatrení konečne naživo s miestnymi aktivistami zo stredného Slovenska. Týchto ľudí okrem angažovanosti spája aj záujem vytvárať priestor pre slušných ľudí, v ktorom nájdu kultúrne a spoločenské vyžitie. Zároveň sú však tieto priestory vždy aj miestom diskusie a riešenia problémov, ktoré nás ako občanov trápia. Obzvlášť v dobe koronovej.

Počas štvrtku sme sa snažili vzájomne sa podporiť a nájsť riešenia rôznorodých problémov, ktoré týchto ľudí a ich projekty spájajú. Koordinátorka projektu Csilla Droppová prezentovala výsledky svojho výskumu medzi kultúrnymi centrami, s Michalom Vašečkom sme besedovali na tému Občianska spoločnosť a spoločenské problémy a oficiálny program ukončila diskusia, ktorú moderoval náš Peter Medved s hosťkou Zuzanou Wienk z Bystriny a s hosťom Milanom Zvadom zo Záhrada – Centrum nezávislej kultúry.

The “Reclaim Our Civil Space!” project benefits from a 1,8 million € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.