Zelené oázy: zapojte sa do hlasovania za zelené projekty


Aktuálny ročník programu Zelené oázy sa posúva do svojej ďalšej etapy. Zo 166 prihlásených žiadostí vybrala odborná komisia dvanásť najkvalitnejších návrhov, ktorým udelila priamu finančnú podporu. Zároveň vybrala 28 projektov, o ktorých bude do 16. februára rozhodovať verejnosť v online hlasovaní.

Do 15. ročníka grantového programu Zelené oázy bolo zaregistrovaných spolu 166 žiadostí. Odborná komisia mala i tento rok ťažkú úlohu, aby vybrala tie najlepšie z nich. Medzi dvanásť najúspešnejších projektov s priamou podporou sa tento rok dostal projekt výsadby gaštanovej aleje pri obci Vinosady, či obnova parku Frambor v Žiline. Podporu dostal aj projekt novej edukatívnej včelnice v meste Gelnica a nezisková organizácia DORKA so zámerom vybudovania komunitnej záhrady v centre núdzového bývania v Košiciach.

Komisia spomedzi prihlásených vybrala aj 28 žiadostí odporúčaných na hlasovanie, ktoré sú pestrou paletou toho, ako sa dá aktívne meniť svoje okolie k zelenšiemu,” približuje Ľubica Štúberová z Nadácie Ekopolis. “O úspešnosti týchto zámerov bude teraz rozhodovať verejnosť v hlasovaní. To potrvá od 2. do 16. februára 2021 na webovej stránke programu,” dopĺňa Štúberová.  V nasledujúcich dvoch týždňoch tak môže ktokoľvek podporiť svojim hlasom aktívnych ľudí a ich výnimočné nápady, ako vytvoriť oázy plné zelene a prostredie podporujúce biodiverzitu.

Program Zelené oázy podporuje spoločnosť SLOVNAFT a.s., ktorá podporí projekty sumou 60 tisíc eur. Všetky podstatné informácie sa nachádzajú na webovej stránke programu www.oazy.sk. a stránke  www.ekopolis.sk

Viac informácií: Milan Hronec, programový manažér Zelených oáz, hronec@ekopolis.sk, 0911 452 457
Kontakt pre média: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.