Komunity naprieč Slovenskom budú sadiť budúcnosť


V programe Sadíme budúcnosť, ktorý od jesene 2021 organizuje Nadácia Ekopolis spolu s partnermi, sú známe výsledky prvej grantovej výzvy. Spomedzi viac ako 80 prijatých žiadostí bude osem návrhov na výsadby stromov realizovaných už túto jar.

V období od 13. decembra 2021 do 15. februára 2022 bolo možné prihlásiť svoj zámer do jarného kola novej grantovej výzvy Sadíme budúcnosť a uchádzať sa o financie, ktoré majú pomôcť komunitám pri zmysluplných výsadbách v otvorenej krajine či sídelnom prostredí.

Projekty, ktoré vybrali odborní hodnotitelia, sú paletou dobrých príkladov, ako sadiť stromy a meniť tvar krajiny s citom, úctou a ohľadom na budúcnosť. Hodnotitelia dbali na komunitný rozmer výsadieb, výber drevín a ich pôvod, na význam výsadieb pre krajinu či spoluprácu s odborníkmi. Pri hodnotení sa tiež prihliadalo na rozpočtové východiská žiadostí, efektívne vynakladanie zdrojov grantu a tiež udržateľnosť projektu, respektíve následnú starostlivosť o stromy, ktorá je v prvých rokoch zásadná.

V prvej grantovej výzve bolo podporených osem výsadieb, ktorých realizácia je plánovaná na obdobie mesiacov marca až mája 2022 a prerozdelených na ne bolo 19 600 eur.

Patrícia Krausová, manažérka programu Sadíme budúcnosť spomedzi podporených projektov spomenula výsadbu v Rimavskej Sobote: „Zámerom je doplniť sad historických odrôd ovocných stromov ďalšími 138 odrodami a vytvoriť unikátnu zbierku ovocných drevín s európskym významom. Výsadbou, pestovaním a ďalším rozširovaním historických (krajových) odrôd chce združenie prispieť k popularizácii ovocinárstva a výskumu adaptabilnosti nových odrôd na miestne podmienky.Zaujímavou je tiež výsadba v areáli Senianskeho kaštieľa v okrese Michalovce, ktorý je vstupnou bránou do Vtáčieho raja – CHVÚ Senianske rybníky. Ako hovorí Krausová: „Miestni majú naplánovaných viacero aktivít: vysadiť nové stromoradie pozdĺž turistického chodníka popri Čiernej vode, založiť orechový sad, obnoviť a dosadiť pôvodné moruše a vŕby v areáli kaštieľa. Celkovo plánujú vysadiť 42 stromov a 50 kríkov.“ Krausová tiež dodáva: „Podporené budú komunity naprieč celým Slovenskom a výsadby pribudnú v Pezinku, Leviciach, v obci Slopná pri Považskej Bystrici, v obci Badín pri Banskej Bystrici, v obci Bajany a tiež v Spišských Vlachoch. V ôsmich výsadbách má byť vysadených spolu okolo 400 stromov.“

Zoznam projektov navrhnutých na podporu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.