Pozvánka na ďalšiu online moderovanú diskusiu Sadíme budúcnosť: Príprava výsadby ako základ dobrého projektu


Ešte pred tým, ako sa pustíme do výsadby stromov, nás čaká pomerne veľa rozhodnutí a veľa práce. Nestačí si iba vybrať druh stromu. Musíme sa rozhodnúť, či budeme sadiť vysokokmeň, voľnokorenný, na semennom podpníku alebo úplne iný typ sadenice. Je potrebné rozhodnúť sa, či budeme sadiť jeden alebo viac druhov a ako ich budeme kombinovať, ako ďaleko od seba stromy budú, kedy ich budeme sadiť a akým spôsobom. Čo všetko tieto rozhodnutia ovplyvňuje a ako sa dobre pripraviť na výsadbu? Čo vôbec znamená ktoré označenie sadeníc a prečo by nás to malo zaujímať?

Rámcový program

• Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis: privítanie, technické pravidlá
• Eva Lalinská, ISA Slovensko: Príprava výsadby – výber druhov a typov sadeníc, príprava miesta na výsadbu a iné dôležité kroky pred tým, ako začneme sadiť (pozn. môže sa zmeniť podľa odporúčania lektorky)
• Diskusia, odpovede na otázky z četu alebo pripravené otázky
• Záver a zhrnutie

Sledovať online nás môžte 1. decembra o 17:00 na našej Facebook stránke

Prečo to robíme?

Formát moderovaných online prezentácií príkladov dobrej praxe je podporou pre ľudí, ktorí chcú sadiť stromy a starať sa o ne. Postupne predstavujeme jednotlivé aspekty, čo to znamená „dobrý projekt“ v Nadácii Ekopolis v spolupráci s našimi pozvanými hosťami, ktorí sú odborníci v danej problematike, ktorej sa v aktuálnej časti venujeme. Možnosťou pre verejnosť je naživo sa zapojiť do diskusie a klásť otázky. Stretnutia sú streamované online na FB stránke a zároveň sa z nich robí záznam.

Všetky doterajšie online semináre nájdete na našom Youtube kanáli.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.