Pozvánka na online záverečnú konferenciu projektu Sabrina


Všetkých nadšencov udržateľnej cyklodopravy pozývame na záverečnú online konferenciu SABRINA project, v ktorom bola naša nadácia partnerom. Konferencia sa koná online 23. novembra 2022 v Bukurešti a bude v angličtine. 

 „Cieľom projektu je vytvorenie nástrojov na efektívne rozhodovanie stakeholderov najmä z verejnej správy, ale aj z občianskeho sektora, o cyklistickej infraštruktúre. Hlavným výstupom projektu je online softvérový nástroj, ktorý umožňuje porovnať rôzne varianty plánovaných cyklotrás z hľadiska ich bezpečnosti a efektívnosti. Medzi ďalšími výstupmi projektu je aj zhodnotenie situácie s cyklistickou infraštruktúrou v dunajských krajinách či vytvorenie sady materiálov, slúžiacich na identifikáciu rizík a ich riešení pri plánovaní novej cyklistickej infraštruktúry.“
Prihlásenie a sledovanie online: bit.ly/3UySXhp

Viac o projekte Sabrina.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.