Pozvánka na tretiu online moderovanú prednášku Sadíme budúcnosť


Pozývame na druhé pokračovanie online moderovaného webinára o povoleniach a súhlasoch, ktoré sú pevným základom každého dobrého projektu.

V prvej časti webináru o povoleniach 3. 5. 2022 sme sa venovali všeobecnému pohľadu na potrebu povolení a súhlasov na výsadbu stromov mimo les. Zhodli sme sa, že je nevyhnutné mať súhlasy a tiež poznať predstavy všetkých zainteresovaných o budúcnosti pozemku, kde sa sadia stromy a to už v etape prípravy projektu. Je to dôležité pre budúcnosť stromov, ale aj pre dobré vzťahy v komunite, pre následnú starostlivosť o stromy. Záznam z tohto webináru je dostupný na našom Youtube.

Teraz sa v druhej časti webináru bližšie pozrieme na niektoré situácie, s ktorými sa môžu žiadatelia stretnúť pri získavaní povolení a súhlasov – napríklad ako dlho trvá získať súhlas vlastníka pozemku, ak je ním samospráva (a ako dlho vopred začať komunikáciu so samosprávou) či ako postupovať v prípade výsadby na mieste, ktoré je, alebo môže byť, významné z hľadiska archeologického výskumu.

Rámcový program
• privítanie a úvod – Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis;
• Eva Stanková, o.z. TILIA: Ako sme (ne)sadili stromy v Rajci;
• Jana Tlučáková, Mestský úrad vo Zvolene: Výsadba stromov na Pustom hrade vo Zvolene;
• diskusia a priestor na otázky – tie sa prosím pýtajte priamo v komentároch pod bežiacim online poduajtím. Veríme, že sa nám podarí odpovedať na všetky. Ak nie, urobíme všetko preto, aby ste na ne dostali odpoveď bezprostredne po ukončení podujatia v odpovedi na komentár.

Ďakujeme a tešíme sa!

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.